KODA 11-21 września również dla pracujących

Zaproszenie na KODA
 
W dniach 11-21 września br.  w Warszawie (dom we Włochach) nasza diecezja organizuje KODA – Kurs Oazowy Dla Animatorów.
Specyfiką rekolekcji będzie program realizowany w dwa pełne weekendy oraz w tygodniu w godzinach popołudniowo-wieczornych (z noclegami).
 
czytaj wiecej…

Zaproszenie kierujemy zasadniczo do osób, które z obiektywnych przyczyn nie mogą wyjechać na "pełnowymiarową" KODA (np. brak urlopu, praktyki studenckie, wyjazd na oazę ze swoją grupą itd.).
 
W trakcie rekolekcji  możliwy będzie wyjazd do pracy lub na praktyki w ciągu dnia w dni powszednie (11, 14-18 i 21 września), jednak pod warunkiem powrotu na godz. 17.
Osoby, które pracują dłużej powinny wynegocjować wcześniej z pracodawcą sprzyjające dla siebie godziny pracy (można np. zaproponować odrobienie godzin przed KODA, ew. wziąć 1-2 uropu w rozbiciu na kilka dni).
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Koszt rekolekcji – 330  zł
Zgłoszenia przyjmuje ks.  Andrzej Pawlak (pawlak@post.pl), tel. 504 44 88 23)