Modlitewna nowenna miesięcy – Kwiecień

Modlitewna nowenna miesięcy – Kwiecień

Modlitewna nowenna miesięcy – kwiecień

III etap nowenny (marzec – maj)

Nie lękajcie się!

Trzecia część (III-V) to czas podjęcia dzieł miłosierdzia

i wyzwolenia.

kwiecień

Słowo życia:

Ogołocił samego siebie przyjąwszy postać sługi (Flp 2,7)

Intencja modlitewna:

  • o przepojenie życia społeczno-politycznego w Polsce i Europie prawdą Ewangelii,
  • o odnowienie Niezależnej Chrześcijańskiej Służby Społecznej Prawda-Wyzwolenie i Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów.

Lektura:

  • Jan Paweł II, Chrześcijanin jako polityk i ustawodawca, Przemówienie do Parlamentarzystów i Polityków, 4.11.2000 r.
  • Ks. F. Blachnicki, Ewangeliczny program, trudny program, program nieodzowny, w: Prawda-Krzyż-Wyzwolenie, s. 248-256.

Inicjatywa apostolska III etapu nowenny:

organizowanie Oaz Rekolekcyjnych Diakonii Wyzwolenia, Oaz Rekolekcyjnych Diakonii Życia oraz tworzenie diakonii wyzwolenia, życia i miłosierdzia.