Powakacyjny Dzień Wspólnoty

5 września w Niepokalanowie odbył się Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej. Zgromadził on członków Ruchu na wspólnym dziękczynieniu za dzieło oaz wakacyjnych. Obecne były dzieci, młodzież, dorośli, małżeństwa, które są Domowym Kościołem. W czasie godziny świadectwa uczestnicy dzielili się działaniem Boga w czasie rekolekcji.

Mówili jak doświadczyli osobistego spotkania z Jezusem, wspólnoty z braćmi i przemieniającej mocy modlitwy. Szczególnie duże wrażenie zrobiło świadectwo chłopca z 5 klasy szkoły podstawowej, który w pierwszych dniach rekolekcji spotkał się z niezrozumieniem przez kolegów i wyśmiewaniem. Po kilku dniach dokonała się jednak zmiana. Koledzy go przeprosili i zmienili swoje zachowanie w stosunku do niego. Od tego momentu rzeczywiście doświadczył, co to jest wspólnota. Wszystkie wypowiedzi były świadectwem, że Bóg działa i okazuje swoją moc przede wszystkim przemieniając serce człowieka.

            Kulminacyjnych punktem dnia wspólnoty i dziękczynienia z oazy wakacyjne była Eucharystia, której przewodniczył JE ks. Bp. Marian Duś. W homilii rozwinął pięknie hasło roku formacyjnego, które brzmi: Słuchać Pana. Słowo Pana nie jest tylko do słuchania. Trzeba je wprowadzić w życie, trzeba być mu wiernym, na co dzień: w szkole, w pracy, w rodzinie. Teraz dopiero w codziennych warunkach życia zweryfikuje się doświadczenie oaz wakacyjnych. Na ile potrafimy być wierni Jezusowi w normalnych warunkach naszego życia.

            Po Eucharystii był czas na spotkania moderatora, animatorów i uczestników w wakacyjnych grupach oazowych (oazach średnich). Wspomnienia przeżyć rekolekcyjnych i rozmowa o dalszej formacji. Powakacyjny Dzień Wspólnoty jest przejściem od oaz wakacyjnych do formacji podejmowanej w małej grupie w ramach wspólnot parafialnych.

            W tym roku w 10 oazach wakacyjnych dla młodzieży wzięło udział ponad 500 osób. Były to oazy Dzieci Bożych, Oazy Nowej Drogi (gimnazjaliści), Oazy Nowego Życia (licealiści i studenci) różnych stopni oraz KODA (Kurs Oazowy dla Animatorów). W 9 Oazach Rodzin Uczestniczyło ok. 600 osób (ok. 150 małżeństw z dziećmi). Były to oazy piętnastodniowe oraz 6 dniowe Oazy Animatorów Rodzin (ORAR). Punkty oazowe rozmieszczone były zwykle na południu Polski.