Wielkopostny Dzień Wspólnoty Rejonu Południowego

Temat: „Moje owce słuchają Mego głosu” Posłuszeństwo Kościołowi i pasterzom
Miejsce:
Parafia św. Józefa w Józefosławiu
Dojazd: autobus 739 do przystanku Rubinowa (strefa 2) lub do Mysiadło (strefa 1), trzeba potem przejść tylko 1,5 km 😉
Mapa
Jako przygotowanie do DW każdy powinien przeżyć Namiot Spotkania fragm. 1 P 5,1-5

Plan DW

13:00 Krąg liturgiczny
14:00 Zawiązanie wspólnoty (przedstawianie się i modlitwa)
14:30 Wprowadzenie w temat dnia wspólnoty, film
15:00 Spotkanie w grupach
15:20 Przygotowanie do Eucharystii
15:30 Eucharystia z obrzędem wezwania po imieniu
po Eucharystii schodzimy do Sali pod kościołem – tam modlitwa za Pasterzy Kościoła i Agapa

Taca zebrana w czasie Mszy zostanie przeznaczona na Dom Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji

Na Agapę niech każdy coś przyniesie na wspólny stół.