RE Otwock, 28.02. – 1.03.2014 – relacja Ewy i Bartka Paprockich

 

 

„Jestem kochany…. Z moim grzechem,  RE 2 2014 2

Jestem kochany z mą słabością.

Za darmo ukochał mnie Pan,

Umarł za mnie i zmartwychwstał, abym żył.”

 

Spodobało się Panu, aby w czasie kończących się na Mazowszu ferii zimowych, w Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w urokliwym Otwocku zebrać rodziny pragnące przeżyć pierwsze bądź kolejne w swoim życiu Rekolekcje Ewangelizacyjne.

Kapłanem, który podjął posługę księdza moderatora był ks. Dominik Koperski. W diakonii rekolekcyjnej posługiwali: Barbara i Krzysztof Bączkiewiczowie, Agata i Jacek Skoneczni oraz Justyna i Maciej Loretz. Parą prowadzącą byliśmy my – Ewa i Bartek Paproccy. Trudną posługę muzyczną przyjęła Barbara Paź.

Pragnieniem naszym było takie zorganizowanie rekolekcji, aby w krótkim czasie mogła z nas wszystkich uczestniczących w rekolekcjach powstać wspólnota otwarta na Boże Słowo i działanie Ducha Świętego w sercach. I wierzymy, że tak się stało.

Odpowiadając na zaproszenie do podjęcia posługi poprowadzenia rekolekcji nie mieliśmy wątpliwości, że nędznej klasy narzędziami jesteśmy. Prosiliśmy wszystkich o modlitwę w intencji księdza moderatora, małżeństw posługujących oraz uczestników i niemal każdego dnia widzieliśmy jak Panu Bogu musi zależeć, aby zgromadzić na rekolekcjach 16 małżeństw. Mimo wielu przeciwności i trudności organizacyjnych oraz złośliwości „przedmiotów martwych” dane nam było przeżyć czas rekolekcji jako osobiste spotkanie z Chrystusem.

RE 2 2014 4Wspaniała diakonia wychowawcza w rodzinach Marysi i Juliana Sadurskich oraz Magdy i Tomasza Niemców pozwalała wszystkim rodzinom, na włączenie się w intensywny, jak to bywa na Rekolekcjach Ewangelizacyjnych, program konferencji, modlitw i spotkań.

Poruszeni prawdami płynącymi z nauki Chrystusa uświadamialiśmy sobie wszechogarniającą miłość Najwyższego, który nie bacząc na naszą marność i grzeszność, dając siebie jako jedynego Wybawiciela, czeka na otwarcie naszych serc i postawę gotowości na przyjęcie Go jako Pana i Zbawiciela. Modliliśmy się gorliwie o dary Ducha Świętego, abyśmy stali się zdolnymi do włączenia się w Matkę – Kościół, jako „gorący” członkowie żywej wspólnoty a nie jedynie cisi obserwatorzy, wyzbywając się obojętności i letniości w osobistej relacji z Panem.

Wielu wzruszeń i głębokich przeżyć doświadczaliśmy podczas spotkania z Jezusem wRE 2 2014 3 Najświętszym Sakramencie na piątkowej adoracji. Dane nam było przemodlić własne małżeńskie problemy, troski i radości w modlitwie wstawienniczej, podczaj której podejmowaliśmy trud żarliwej modlitwy za współmałżonka.

Wdzięczni jesteśmy Bogu za kapłana moderatora – opiekuna duchowego naszych rekolekcji. Jego żywe świadectwo wiary oraz ciepło i życzliwość to wielki dar dla nas wszystkich. Mimo, że byliśmy ze sobą tak krótko, doświadczaliśmy wielokrotnie ducha wspólnoty, czerpiąc siły ze świadectw braci, nauk kapłana i posługi diakonii.

Teraz wiemy, że trud się opłacił. Każdy w sercu pozna wcześniej czy później owoce rekolekcji. Dziękujemy Panu za każdą osobę, którą poznaliśmy w tym czasie.

Obyśmy nie zatracali łask, które na nas spływają i nigdy nie zwątpili w Bożą miłość.

Ewa i Bartek Paproccy
para prowadząca

świadectwa ==.>>

 

 RE 2 2014 5 RE 2 2014 6

RE 2 2014 1