Rekolekcje dla par diecezjalnych – 16-18.10.2009 Górka Klasztorna

 Przyjąć postawę Chrystusa-Sługi

W dniach 16-18 października w Górce Klasztornej (diecezja bydgoska) uczestniczyliśmy w rekolekcjach dla par diecezjalnych, które odbyły się po raz pierwszy w historii Domowego Kościoła. Uczestniczyły w nich małżeństwa odpowiedzialne za DK w diecezjach należących do filii pelplińskiej, poznańskiej i warszawskiej.

Rekolekcje zostały przygotowane przez krąg centralny DK. Poprowadził je moderator krajowy DK, ks. Andrzej Wachowicz oraz pary filialne.

Celem rekolekcji, których program oparty został m.in. na wybranych punktach „Zasad DK”, było wprowadzenie w posługę nowych par diecezjalnych oraz przypomnienie pozostałym, na czym polega jej istota. Dla wszystkich uczestników rekolekcje były umocnieniem w posłudze i okazją do ponownego stanięcia przez Panem, aby rozeznać, jakie wyzwania stawia przed naszą wspólnotą diecezjalną na obecnym etapie.

Słuchanie Słowa Bożego, homilii ks. Andrzeja i konferencji stało się dla wielu z nas okazją do zweryfikowania postaw oraz działań w posłudze: czy są zgodne z wolą Bożą, z „Zasadami DK” i czy służą budowaniu wspólnot diecezjalnych.

Usłyszeliśmy, że punktem wyjścia w każdej posłudze jest modlitwa budująca naszą zażyłość Jezusem, a posługa ma nas doprowadzać do zjednoczenia z Bogiem. W służbę wpisana jest także ofiara – na wzór Chrystusa Sługi.
Potrzebną w posłudze ofiarą staje się rezygnowanie z wielu spraw, którymi dotychczas zajmowaliśmy się, a na które po prostu nie wystarczy czasu, bo kadencja jest krótka i od początku trzeba posługiwać „pełną parą”, kierując się w wyborach piramidą wartości, w której najważniejsze miejsce kolejno zajmuje Bóg, następnie współmałżonek, dzieci, praca zawodowa itd.

Więcej=>>