Spotkanie kręgu diecezjalnego, 05.03.2016 – relacja

W sobotę 5 marca 2016 w parafii p.w. Zesłania Ducha Św. w Starej Iwicznej odbyło się trzecie w tym roku formacyjnym spotkanie kręgu diecezjalnego DK AW.

Podczas dzielenia się życiem mówiliśmy o wydarzeniach, które były radością w rejonach. Najczęściej wymieniane były:

5.03.2016 KD 3 4– powstawanie nowych kręgów pilotowanych,
– włączanie kręgów po pilotażu do DK,
– otwartość małżeństw na posługi: zgoda na bycie parą łącznikową, na pilotowanie kręgów, posługi na dniach wspólnoty: rejonowych i diecezjalnych,
– otwartość księży proboszczów na DK,
– organizacja konferencji w rejonach,
– uczestnictwo w dniach wspólnoty małżeństw z DK,
– duża liczba zgłoszeń małżeństw na formacyjne rekolekcje wakacyjne,
– odwiedziny par odpowiedzialnych w kręgach,
– konkretne dzieła miłosierdzia: zbiórka darów, pomoc finansowa.

Para diecezjalna podzieliła się tym, co dla diecezji jest radością obecnego roku formacyjnego: to liczba tur rekolekcji wakacyjnych, które udało się zorganizować, mimo jedynie dwóch dostępnych turnusów. Drugą radością jest projekt: „Bo do tanga trzeba trojga”, który ma być odpowiedzią na wezwanie ks. kardynała Kazimierza Nycza dotyczące pomocy młodym małżeństwom. Również odbyte już rekolekcje zimowe, dotyczące relacji małżeńskich oraz ORAR I, przyniosły dobre owoce uczestnikom, co można wywnioskować dzięki relacjom z rekolekcji.

Dobrą wiadomością jest również możliwość dofinansowania rekolekcji większej liczby małżeństw niż w latach poprzednich, a także dofinansowania poszczególnych tur rekolekcji organizowanych przez naszą diecezję. Jest to możliwe dzięki ofiarności i hojności kręgów czyli dzięki składkom, do których małżeństwa podchodzą z dużą odpowiedzialnością.

5.03.2016 KD 3 2Mieliśmy też okazję podzielić się jakie znaczenie mają spotkania kręgu diecezjalnego dla nas – dla par rejonowych. Doświadczamy na nich jedności z Ruchem. Jest to miejsce dzielenia się doświadczeniami, wzajemnej inspiracji i wzmocnieniem. Podkreślaliśmy, że spotkania te są szczególnie ważne dla par wchodzących w posługę pary rejonowej. Dzieliliśmy się również tym, który z poruszanych tematów formacyjnych był dla nas najbardziej istotny. Podkreśliliśmy wagę jedności wśród par odpowiedzialnych w odpowiedzialności za formację małżeństw w naszej diecezji. Zwróciliśmy uwagę, że istnieje potrzeba zorganizowania Oazy Modlitwy kręgu diecezjalnego, która będzie duchowym wzmocnieniem dla nas wszystkich.

W drugiej części spotkania dzieliliśmy się w grupach Ewangelią (Łk 18,9-14), a następnie rozważyliśmy tajemnicę Różańca Św. Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia.

W części formacyjnej podjęliśmy temat wyzwań formacyjnych w DK. Zwróciliśmy uwagę na znaczenie pilotażu i jego wpływ na późniejszą formację: „jakie pilotowanie, takie późniejsze formowanie”. To właśnie na tym etapie jest czas na spotkanie z Panem Bogiem, na wzmocnienie więzi z Jezusem – naszym Panem i Zbawicielem. W czasie pilotażu poznaje się, czym jest droga formacji w DK Ruchu Światło-Życie, czym jest duchowość małżeńska oraz charyzmaty: Światło-Życie i Ekip Notre-Dame (END). Etap pilotażu powinien zakończyć się podjęciem świadomej decyzji dotyczącej wejścia na drogę formacji w DK, która wyraża się w wypowiadanych przez małżeństwa słowach podczas włączania kręgu do wspólnoty: „Pragniemy włączyć się do Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło Życie i formować się według jego zasad”.

5.03.2016 KD 3 3Z powyższego wynika również jak istotna jest rola pary pilotującej krąg. Jeśli para pilotująca nie kocha formacji, to nie przekaże kręgowi pilotowanemu najważniejszych zasad. Kluczowe stają się tutaj: aktywność, odpowiedzialność, świadectwo i szczerość pary pilotującej, a także jej przebyta droga formacji.

Powstała idea, aby szczególną troską otoczyć pary pilotujące kręgi w rejonach, poprzez powołanie małżeństw-opiekunów, które będą wspierać te pary. Docelowo powstałaby diakonia pilotażu.

Po etapie pilotażu i świadomym wejściu na drogę formacji, kluczowa jest wierność obranej drodze. Przejawia się ona w szczególności w realizacji zasad DK, czyli: uczestnictwo w rekolekcjach i praca w ciągu roku (przebieg spotkania kręgu). W konsekwencji ma to wszystkich doprowadzić do gotowości do podejmowania służby, do podejmowania apostolstwa, do którego jesteśmy powołani.

Marta i Artur Niegrzybowscy
para rejonowa rejonu Kampinos