Warsztaty dla par prowadzących rekolekcje formacyjne 2011 – relacja

W sobotę 22 stycznia 2011 w domu parafialnym w Piasecznie odbyły się warsztaty dla par prowadzących tegoroczne rekolekcje. Gospodarzami spotkania była para diecezjalna Beata i Jarosław Bernatowicz.

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą do Ducha Świętego. Po krótkiej autoprezentacji wszystkich par, głos zabrali Iwona i Daniel Jakubczykowie, którzy zreferowali najważniejsze elementy dotyczące przygotowania i przeprowadzenia oaz rekolekcyjnych. Poruszyli oni zarówno sprawy merytoryczne, jak i organizacyjne. Przypomnieli cel prowadzenia oaz, wskazywali na konieczność trzymania się charyzmatu przez prowadzenie rekolekcji ściśle na podstawie materiałów, a przede wszystkim przypomnieli o powierzaniu dzieła rekolekcji Bogu w codziennej modlitwie.

Zebrane małżeństwa wymieniły się swoimi doświadczeniami z prowadzenia rekolekcji w latach ubiegłych. Krótka „burza mózgów” pomogła scharakteryzować idealne cechy ośrodka rekolekcyjnego na poszczególne stopnie oaz.

Druga część spotkania poświęcona była relacjom między parą prowadzącą a diakonią wychowawczą, a ściślej wszystkiemu, co wiąże się z posługą tej ogromnie ważnej diakonii podczas wyjazdów rekolekcyjnych. Temat ten rozwinęły Magda Leczkowska i Izabela Baczyńska z Diakonii Wychowawczo-Opiekuńczej. Magda krótko opisała główne założenia Diakonii i podkreśliła, że jednym z ważniejszych jej celów jest przygotowanie naszych pociech do włączenia się w przyszłości w ich własną formację w Ruchu. Iza podzieliła się swoimi doświadczeniami z pracy w diakonii wychowawczej podczas rekolekcji, wskazała jak ważne jest czytelne ustalenie zasad współpracy Diakonii z prowadzącymi i rodzicami.

Ostatni blok tematyczny dotyczący budżetu rekolekcji przedstawili Beata i Jarek Bernatowiczowie. Podkreślili wagę samofinansowania się każdej oazy. Przekazali wiele cennych wskazówek, które mogą być pomocne przy realizacji tego celu.

Kolejna wspólna wymiana doświadczeń pomogła określić listę dodatkowych, trudnych do przewidzenia, wydatków. Wszyscy zgodzili się co do trudnego do zaakceptowania faktu, iż ostateczne koszty uczestnictwa znane mogą być dopiero po zamknięciu listy uczestników i diakonii.

Sobotnie warsztaty były czasem wzajemnego ubogacania się, co było niezwykle cenne zarówno dla par, które nie prowadziły jeszcze rekolekcji jak i dla par doświadczonych.

Paulina i Paweł Zalewscy
krąg DK w Józefosławiu