Diakonia Pilotażu

Diakonia pilotażu została powołana przez Parę Diecezjalną w 2003 roku. Pierwszymi jej animatorami byli Agnieszka i Janusz Grzybowscy, którzy uczestniczyli w sesji o pilotowaniu kręgów w Krościenku w 2002 roku. Od 2006 do 2009 roku animatorami Diakonii Pilotażu byli Elżbieta i Mirosław Wrotek, którzy uczestniczyli w sesji o piotowaniu kręgów w Krościenku w 2006 roku.

Od 2010 roku spotkania dla par pilotujących prowadzą Ania i Janek Mickiewiczowie, opiekunem duchowym jest ks. Jarosław Stolarczyk.

Wszystkie pary małżeńskie posługujące w diakonii pilotażu współpracują z parą diecezjalną i parami rejonowymi, odpowiedzialnymi za pilotaż swoich rejonów.

Zadania Animatorów Diakonii Pilotażu:

1. współpracuje z parami pilotującymi nowe kręgi DK i omawia z nimi posługę pilotażu.
2. służy pomocą i doświadczeniem nowym parom pilotującym kręgi DK.
3. organizuje spotkania dla par pilotujących lub/i spotyka się indywidualnie z parami pilotującymi.
4. zachęca pary pilotujące do udziału w sesji o pilotowaniu kręgów DK.
5. informuje o rekolekcjach dla par pilotujących


Ewangelizacja i Pilotowanie. Konspekty spotkań.
(można zakupić w Diakonii Słowa bądź zamówić lub zakupić u pary diecezjalnej)

Konspekty spotkań przedstawione w tym podręczniku służą do ewangelizacji i pilotowania nowych kręgów Domowego Kościoła,  czyli do pracy formacyjnej w kręgu na etapie wstępnym, przed I rokiem pracy.

Etap ewangelizacji może być zaproponowany małżeństwom dodatkowo również  w formie kilkudniowych rekolekcji ewangelizacyjnych. Spotkania ewangelizacyjne mają na celu doprowadzić małżonków do osobistego spotkania z Bogiem i przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Po okresie ewangelizacji następuje czas właściwego pilotażu polegający na prezentacji Domowego Kościoła w ramach Ruchu Światło-Życie umożliwiający małżonkom podjęcie decyzji o włączeniu się do Domowego Kościoła.

(…) Program formacyjny DK kształtowany jest na podstawie nauczania Kościoła, w szczególności na podstawie dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz materiałów formacyjnych Ruchu Światło-Życie i Equipes Notre-Dame. (por Zasady DK, p.9) Źródła te posłuzyły do opracowania konspektów spotkań przeznaczonych dla nowo powstałych kręgów Domowego Kościoła, znajdujących się na etapie ewangelizacji i pilotowania.  

 

 Relacje ze spotkań dla par pilotujących

październik 2010 ==>>

marzec 2010 ==>>

 

Ogłoszenia

Sesje o pilotowaniu nowych kregów organizowane przez poszczególne filie Ruchu w roku formacyjnym 2011/2012 więcej=>>