Dzień Skupienia Diakonii Rekolekcyjnych w Derdach – relacja

rozpoczęcie spotkaniaW Domu Rekolekcyjnym „Miłosierdzie” w Derdach, w miejscu, gdzie kiedyś przebywała św. Faustyna, 23 maja 2009 roku Diakonia Oaz Rekolekcyjnych Archidiecezji Warszawskiej przeżywała swój Dzień Skupienia, przygotowując się do posługi małżonkom z Domowego Kościoła na tegorocznych rekolekcjach wakacyjnych. Przyjechały prawie wszystkie diakonie: pary moderatorskie, animatorskie, diakonia wychowawcza, by „zaczerpnąć” Bożej mocy i konkretnych wskazówek przed podjęciem posługi. W sumie z pociechami ponad 80 osób. 

Już w czasie przedstawiania się poszczególnych diakonii, kiedy to każda z nich podawała wybraną intencję do wspólnej modlitwy Nowenną miesięcy, widać było troskę prowadzących o owoce rekolekcji. Namiot Spotkania i konkretne słowa Św. Pawła: „… Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie” wskazały na potrzebę wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, ciągłego szukania najlepszych, zgodnych z charyzmatem Ruchu, wskazówek w kwestii realizacji jednego ze zobowiązań DK: uczestnictwa w rekolekcjach.

Podczas Eucharystii usłyszeliśmy kolejną wskazówkę od małżeństwa: Priscylli i Akwili, którzy  „..zabrali ze sobą Żyda Apollosa, by dokładnie wyłożyć mu drogę Bożą”. To małżeństwo w piękny sposób pokazało nam jak mamy pełnić naszą posługę. Ksiądz Leszek Włodarczyk, moderator diecezjalny DKAW, przybliżył nam historię tych gotowych do posługi małżonków, chcących kroczyć Drogą Pana. Na zakończenie Eucharystii wszystkie dzieci posługujących otrzymały specjalne błogosławieństwo z misją pomocy Rodzicom w ich posłudze. Oczywiście posługujący też zostali poleceni Bogu. Magda Leczkowska, która z wielkim entuzjazmem animuje Diakonię Wychowawczą przedstawiła nam wypracowany przez Diakonię nowy Podręcznik Diakonii Wychowawczej. Będzie on wspaniałą wskazówką dla wszystkich wychowujących nasze pociechy na rekolekcjach, ale też bardzo dobrą lekturą dla Rodziców, którzy wychowywaniu i opiece swoje dzieci powierzają.

Po obiedzie Ela i Mirek Wrotek – para diecezjalna odpowiedzialna za organizację rekolekcji DK przez naszą diecezję (Zasady DK pkt. 31e), zaprosili wszystkich na konferencję „Dar rekolekcji dla Domowego Kościoła”, którą wysłuchali podczas tegorocznego Spotkania Opłatkowego Odpowiedzialnych w Częstochowie. Były to konkretne wskazania Eli Kozyry z Sekretariatu Domowego Kościoła.

Był też czas na spotkania w grupach dzielenia, gdzie staraliśmy się rozważać już bardzo osobiście znaczenie rekolekcji w naszym życiu indywidualnym, małżeńskim i rodzinnym oraz zastanawialiśmy się nad tym, co jeszcze możemy zrobić, by innych zachęcać do korzystania z tego daru.

Na zakończenie, przy wspólnej Agapie, przy ognisku z kiełbaskami (naprawdę na ten czas przestało podać -:) cieszyliśmy się swoją obecnością, wymienialiśmy doświadczenia i ostatnie ustalenia merytoryczno-organizacyjne.

Wróciliśmy umocnieni i z wiarą, że planowane rekolekcje wakacyjne (8 serii) przyniosą owoce, o które zatroszczy się sam Pan. My chcemy być narzędziami w Jego ręku i w tym nam dopomóż Panie Boże. Amen.

 

Zdjęcia z Dnia Skupienia