Niedziela Świętej Rodziny – spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła RELACJA

W Niedzielę Świętej Rodziny, 27 grudnia 2020 roku o godzinie 16.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie odbyło się  spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, z Ordynariuszem. W tym roku ograniczyło się ono do uroczystej Eucharystii, której przewodniczył Bp Rafał Markowski.

W homilii bp Markowski podkreślił, że Boże Narodzenie i Święta Rodzina to w istocie dwa oblicza tego samego wydarzenia, przez które nastąpiło uświęcenie macierzyństwa i ojcowskiego trudu oraz małżeństwa i wspólnoty rodzinnej. Ten hołd dla rodziny jest ważny zwłaszcza dzisiaj, bo przypomina, że powinniśmy pielęgnować Boże wartości i dokładać starań w życiu rodzinnym, zaś kryzys – jeśli się zdarzy – nie służy temu, by zabierać rzeczy, przekreślać dotychczasowe lata i zaczynać gdzie indziej od nowa…

Ksiądz biskup zwrócił też uwagę na cichość, ubóstwo i pokorę, jakie towarzyszyły Bożemu Narodzeniu. Betlejem, Kalwaria i Eucharystia to bowiem trzy szczególne przejawy heroicznej miłości Syna Bożego, gotowego na wyniszczenie samego siebie dla dobra ludzi. Naszą odpowiedzią na taką miłość jest zawierzenie życia Jezusowi poprzez uznanie, że jest naszym Panem i Zbawicielem.

… czytamy w relacji z wydarzenia, której całość przeczytać można na stronie Domowego Kościoła.