Diecezjalny Dzień Wspólnoty – relacja

W niedzielę, 10 marca br. w parafii bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty. Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Piotr Jarecki, zastępując chorego bp. Michała Janochę.

W homilii zwrócił uwagę na to, że uwolnienie z niewoli egipskiej i przeprowadzenie pierwszego ludu, Izraela, do ziemi obiecanej jest zapowiedzią czegoś o wiele doskonalszego. Tego, co jest celem nowego ludu, Kościoła – naszego uwolnienia ze zniewolenia przez szatana i grzech oraz przejścia do definitywnej Ziemi Obiecanej, którą jest dla nas Królestwo Niebieskie. Do budowania zaczątków tego Królestwa w otwarciu na Bożą łaskę jesteśmy powołani już dziś. Ten cel naszego życia – przejście przez ziemię do nowej Ziemi Obiecanej – możemy zrealizować jedynie w oparciu o żywą i bliską relację z Jezusem Chrystusem.

Po homilii miał miejsce Obrzęd wezwania po imieniu, w którym wzięły udział 43 osoby po ukończonej formacji deuterokatechumenalnej (w tym 4 małżeństwa z Domowego Kościoła). Obrzęd ten jest dla nich początkiem intensywnego czasu przygotowania do przeżycia Triduum Paschalnego w formie rekolekcji i odnowienia przymierza z Bogiem zawartego we Chrzcie Świętym.