Słowo księdza moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła Archidiecezji Warszawskiej na rok formacyjny 2017/2018

Za nami okres wakacji, gdzie wielu z nas wzrastało w wierze podczas rekolekcji. Teraz przychodzi czas na dalszą formację, ale już w naszych kręgach. Na ten czas słowo skierował do nas nasz moderator diecezjalny – ksiądz Andrzej Pawlak.

Moi Drodzy, zakończyły się wakacje, a co za tym idzie i czas oaz wakacyjnych dobiegł końca. Rozpoczynają się spotkania w kręgach. Na początku tego nowego roku formacyjnego chciałbym podzielić się z Wami kilkoma refleksjami.

Temat obecnego roku brzmi: Sługa Niepokalanej. Znak roku wskazuje na tego, który jest Sługą Niepokalanej w sposób szczególny, księdza Franciszka Blachnickiego. Każdy z nas ma dążyć do tego, żeby być Sługą Niepokalanej. Tylko, co to znaczy? Jak realizować to w życiu?

logo Sługa Niepokalanej

Co znaczy Sługa Niepokalanej? Najpierw trzeba sobie uświadomić, że Niepokalana jest Służebnicą Pańską, czyli Służebnicą Chrystusa Pana, który jest jednocześnie Chrystusem Sługą. Rysuje się nam więc pewien ciąg służby. Chrystus Sługa Ojca, Niepokalana Służebnica Pańska, a wreszcie Sługa Niepokalanej. Ale trzeba pamiętać, że Chrystus nie jest tylko Sługą Ojca, jest także Sługą człowieka. „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć.”(Mk 10,45) Niepokalana podobnie jest Służebnicą Pańską, ale i Służebnicą człowieka. Chrystus, któremu służymy i który jest naszym Panem, jest jednocześnie dla nas najdoskonalszym wzorem służby. Niepokalana, której mam być sługą jest jednocześnie doskonałym wzorem służby. Sługa Niepokalanej, to tak jak Ona, Sługa Chrystusa i tak jak Ona, sługa człowieka. Sługa Niepokalanej stoi razem z Nią pod krzyżem, na którym Chrystus, Zbawiciel Świata, umiera wypełniając w posłuszeństwie wolę Ojca i zbawiając ludzi. Jego służba Ojcu jest więc służbą człowiekowi.

I jeszcze jedna myśl dotycząca Sługi Niepokalanej. Niepokalana, czyli nie skalana grzechem, egoizmem. Sługa Niepokalanej to ten, który naśladuje Ją w wolności od grzechu i egoizmu. Przez cały rok starajmy się zgłębiać nie tylko umysłem, ale i naszą postawą, co znaczy być Sługą Niepokalanej.

Zachęcam do lektury listu Kręgu Centralnego, który również wprowadza w temat roku formacyjnego.

Przy okazji chciałbym zaprosić Was 23 września na spotkanie na pl. Piłsudskiego, w ramach Narodowego Kongresu Trzeźwości. Spotkanie zorganizowane pod nazwą „Świadek Wolności” będzie nawiązywać do 30 rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego oraz wpisywać się w kampanię społeczną „Nie piję, bo kocham”.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i modlę się, aby ten rok uczynił nas bardziej Sługami Niepokalanej.

Ks. Andrzej Pawlak

moderator diecezjalny DK AW

 

zdjęcie Maciej Loretz