Relacja z COM 2022

W dniach 3-6 czerwca br. w Krościenku miała miejsce Centralna Oaza Matka. Wydarzenie to odbywa się w momencie, gdy Kościół przeżywa tajemnicę Pięćdziesiątnicy. Jest to więc czas modlitewnego czuwania i świętowania Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Co ma szczególne znaczenie dla ważnych z perspektywy Ruchu wydarzeń, które mają wtedy miejsce.

Każdy z dni COM ma swoją specyfikę:

Wigilia Zesłania Ducha Świętego – Dzień Diakonii (z błogosławieństwem nowo przyjętych członków stowarzyszenia DIAKONIA)

Zesłanie Ducha Świętego – Dzień Animatora (z błogosławieństwem animatorów i wręczeniem im krzyży animatorskich – nagranie oraz uroczystą Eucharystią zakończoną wręczeniem świec oaz wielkich dla diecezji – nagranie)

Święto Matki Kościoła, Patronki Ruchu – Dzień Moderatora, Krajowe Kolegium Moderatorów (z odnowieniem Aktu Oddania Ruchu Niepokalanej, Matce Kościoła)

COM jest pierwszą z oaz rekolekcyjnych organizowanych w nowym roku formacyjnych i, jak sama nazwa wskazuje, matką rekolekcji wakacyjnych. To również moment, w którym rozpoczyna się nowy rok formacyjny. Od niego posługujemy się nowymi hasłem i znakiem roku oraz śpiewamy piosenkę roku. W tym czasie publikowany jest także kalendarz pracy rocznej RŚŻ.

Hasłem OŻK 2022/2023 jest “Życie w świetle”.  Piosenką roku będzie zaś: O Matko z Częstochowskiego wizerunku.

A tak przeżywali COM uczestnicy RŚŻ naszej archidiecezji pod przewodnictwem moderatora – ks. Marka Traczyka: