Bal DK AW 2012 – spotkanie organizacyjne

balSpotkanie organizacyjne w sprawie Balu DK AW odbędzie się dnia 3 listopada 2011 o godz. 19.00 we Włochach, w kawiarence parafialnej obok Kościoła Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Na spotkanie organizatorzy zapraszają osoby, które chcą się włączyć w przygotowanie balu (zakupy, zaproszenia, wydruk, dekoracja, bal dla dzieci, …).

Elżbieta i Grzegorz Kolasińscy
główni odpowiedzialni za bal DK AW

tel: 501593503
mail: egkolasinscy@o2.pl