Kilka słów o darowiznach

Koniec roku to czas podsumowań, również tych finansowych, dotyczących składek członkowskich czy darowizn dla ulubionych organizacji pozarządowych. W rozliczeniu podatkowym możesz rozliczyć tylko darowizny przekazane w roku, którego dotyczy rozliczenie. Czyli rozliczając się w 2023 r. z podatków za 2022 rok możesz uwzględnić darowizny przekazane w 2022 r. – dlatego warto rozważyć, czy nie wpłacić darowizny jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym, aby skorzystać z odpisu przy rozliczaniu podatku za 2022 rok. Przekazując darowiznę pieniężną na rzecz Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji wykonujesz przelew, w którym jako odbiorcę wpisujesz Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej, tytułem: darowizna na cele statutowe, nr konta 32 2490 0005 0000 4530 7624 3931.


Co to jest darowizna?

To, czym jest darowizna i kiedy mamy z nią do czynienia, definiuje Kodeks cywilny. Darowizna jest swego rodzaju umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna jest darczyńcą, a druga obdarowanym. W przypadku organizacji pozarządowych (a taką jest m.in. Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej, czyli Ruch Światło-Życie w naszej diecezji) lub związków wyznaniowych (np. parafii, zakonów) przedmiotem darowizny najczęściej są pieniądze (składki członkowskie, wpłaty na cele statutowe). Ale mogą to być również przedmioty, sprzęty czy usługi – wszystko, co należy do Ciebie, a czym dzielisz się z organizacją pozarządową.

W zamian za darowiznę nie otrzymujesz niczego (poza, rzecz jasna, podziękowaniami itp.). Przekazanie darowizny to wyraz tego, że cele/działania organizacji są dla Ciebie ważne oraz, że masz zaufanie do danej instytucji. Darowizny możemy przekazywać przez cały rok – w każdej chwili. To Twoje pieniądze i Twoja decyzja.

Czy darowizna wymaga sporządzenia umowy darowizny?

W przypadku darowizny pieniężnej nie jest konieczna jej pisemna forma. Umowa zostaje wtedy zawarta w momencie jej realizacji, tzn. gdy kwota pieniężna jest przekazywana obdarowanemu. Pieniądze możesz przekazać gotówką albo na konto (w naszym przypadku – na konto nr 32 2490 0005 0000 4530 7624 3931), ale jedynie wpłaty na konto są podstawą do odpisu podatkowego. Twoim dowodem przekazania darowizny jest wtedy potwierdzenie wykonania przelewu.

Sporządzanie umowy jest istotne, jeśli przekazujesz jakąś rzecz lub usługę albo jeżeli reprezentujesz osobę prawną (spółkę, fundację, stowarzyszenie, parafię, spółdzielnię, uczelnię, partię, związek zawodowy itp.).

Przekazując darowiznę pieniężną na rzecz Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji wykonujesz przelew, w którym jako odbiorcę wpisujesz Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej, tytułem: darowizna na cele statutowe, nr konta 32 2490 0005 0000 4530 7624 3931.

Ulga podatkowa za przekazane darowizny

Przekazanie darowizny na rzecz wybranej organizacji to nie tylko wyraz naszego zaangażowania, ale również dobry sposób na to, by zapłacić niższy podatek.

Ulga z tytułu darowizn przysługuje osobom, które w roku podatkowym, za który się rozliczają, przekazały darowizny na cele kultu religijnego, działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła lub działalność pożytku publicznego (i nie ma tu znaczenia, czy organizacja pozarządowa ma status Organizacji Pożytku Publicznego czy nie – to ma znaczenie przy przekazywaniu 1,5% swojego podatku i o tym będzie osobna informacja).

We wszystkich tych przypadkach reguły, na jakich możesz skorzystać z ulgi, są podobne – musisz ją wykazać w zeznaniu podatkowym (o tym, jak to zrobić, również będzie osobna informacja). Kwota, jaką możesz odliczyć, to w przypadku osób fizycznych 6% dochodu obliczonego jako podstawa do opodatkowania, a w przypadku osób prawnych – 10%. Ważne jest to, aby cele zapisane w statucie organizacji mieściły się sferach pożytku publicznego (w praktyce chodzi o szeroko rozumiane cele społeczne, np. edukacyjne, kulturalne, charytatywne) lub są to cele religijne (w praktyce – darowizny dla parafii, zakonów itp., przeznaczane na ich bieżącą działalność).

W rozliczeniu podatkowym możesz rozliczyć tylko darowizny przekazane w roku, którego dotyczy rozliczenie. Czyli rozliczając się w 2023 r. z podatków za 2022 rok możesz uwzględnić darowizny przekazane w 2022 r. – dlatego warto rozważyć, czy nie wpłacić darowizny jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym, aby skorzystać z odpisu przy rozliczaniu podatku za 2022 rok.

Dlaczego organizacje potrzebują darowizn?

Organizacje są w stanie robić wiele dobrego, ponieważ mają pasję, wolontariuszy, ale też wsparcie finansowe z różnych źródeł. Potrzebują środków na prowadzone działania, utrzymanie lokalu, bieżące prace administracyjne i biurowe nie związane z realizacją konkretnych projektów, różne usługi (informatyczne, księgowe itp.), opłaty za gaz, prąd, Internet, telefon i inne media, szkolenia pracowników i wolontariuszy, opracowywanie wymaganych przez administrację państwową dokumentów, procedur i sprawozdań. Czasami również realizując jakiś projekt muszą posiadać wkład własny. Wszystkie te działania mogą być finansowane jedynie z darowizn – zwłaszcza, jeśli organizacja nie ma możliwości pozyskiwania środków z 1,5% dla Organizacji Pożytku Publicznego.

Osoby wpłacające darowizny na rzecz swoich klientów, a takim jest Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej, Biuro Rachunkowe Carte Blanche (Przyjazna Księgowa) zaprasza na początku lutego na darmowy webinar, na którym pokażemy na konkretnych przykładach, w jaki sposób rozliczyć darowizny za 2022 rok na składanym dokumencie PIT. Zapisywać się na webinar można już teraz – https://tiny.pl/w1p5w. W przypadku pytań o darowizny dla Ruchu w naszej diecezji można się kontaktować, pisząc na adres darowizny(at)przyjazna-ksiegowa.pl.