Niedziela Chrztu Pańskiego, 10.01.2016 – ks. Andrzej Pawlak

chrystus sluga 1Dlaczego bardzo ważna jest Eucharystia z biskupem w katedrze?

Wydaje się, że ciągle jeszcze nie odkryliśmy głębokiego sensu i wielkiego znaczenia spotkania z biskupem na Eucharystii w Niedzielę Chrztu Pańskiego.

Ks. Franciszek Blachnicki mocno podkreślał znaczenie Chrztu Jezusa i związanego z nim obrazu Chrystusa Sługi. Często podkreśla się, że Kościół jest przedłużeniem tajemnicy Wcielenia tzn., że jak Syn Boży przez Wcielenie stał się obecny w świecie, tak Kościół ma przedłużać tę obecność Chrystusa w świecie. Tymczasem Sobór Watykański II, co podkreśla Założyciel Oazy, widzi Kościół jako przedłużenie namaszczenia Jezusa Duchem Świętym, którego widzialnym znakiem jest Chrzest Jezusa w Jordanie. Można zapytać, jaka jest różnica między tymi ujęciami? Pierwsze ujęcie jest ujęciem statycznym, drugie zaś dynamicznym. W pierwszym przypadku zadaniem Kościoła, a więc każdego z nas, ponieważ jesteśmy członkami Kościoła, jest uobecniać Chrystusa w świecie. I to jest prawda. Ale w drugim przypadku chodzi o obecność Chrystusa dynamiczną. Co się stało po Chrzcie w Jordanie? Jezusa napełniony Duchem Świętym zaczął nauczać, czynić znaki i głosić Królestwo Boże. Skoro Kościół jest przedłużeniem tajemnicy namaszczenia Jezusa Duchem Świętym to znaczy, że każdy z nas ma iść do świata namaszczony Duchem Świętym i czynić to, co Jezus. Nie chodzi tylko o obecność. Chodzi o czynną obecność. To tyle tytułem wstępu.

Teraz do rzeczy, żeby nie było za długo. Dlaczego spotkanie z biskupem? Biskup jest tym, który posyła. Spotykamy się z biskupem, bo on nas posyła. On jest znakiem Chrystusa. Mamy kontynuować misję Chrystusa, dlatego chcemy spotkać się z Biskupem, który jest znakiem Jezusa. Chcemy być posłani przez biskupa, bo to znaczy, że jesteśmy posłani przez Chrystusa. Niektórzy mówią: Tak, ale już spotkaliśmy się z biskupem na opłatku DK. Jednak to spotkanie w Święto Chrztu Pańskiego ma szczególne znaczenie, ze względu na wymowę Chrztu Jezusa. Druga ważna okoliczność. Na opłatek zapraszamy Księdza Kardynała – naszego biskupa i on przybywa na spotkanie z nami. W Niedzielę Chrztu Pańskiego spotykamy się w katedrze, która jest kościołem biskupa, Ksiądz Kardynał jest tu gospodarzem. Spotkanie w katedrze jest więc czymś w rodzaju rewizyty. Ksiądz Kardynał do nas przybył, więc po prostu po ludzku wypada, abyśmy my przybyli do Księdza Kardynała.

Kolejny powód, aby przybyć do katedry w tym roku to Rok Miłosierdzia. Chcemy przekroczyć bramę miłosierdzia, którą są drzwi katedry nie tylko indywidualnie, ale jako Ruch Światło-Życie. To jest nasza coroczna pielgrzymka do katedry, ale w tym roku ma ona szczególne znaczenie ze względu na Rok Miłosierdzia.

I jeszcze jeden powód. Spotkanie z całym Ruchem Światło-Życie w diecezji, czyli z tymi, którzy chcą kontynuować misję Chrystusa płynącą z namaszczenia Duchem Świętym. Umocnić się wspólną obecnością. Ucieszyć się wraz z tymi, którzy chcą żyć tak jak ja chcę żyć.

I jeszcze kilka słów o Chrystusie Słudze. W Krościenku na Kopiej Górce jest kaplica Chrystusa Sługi z figurą i witrażem przedstawiającymi tajemnicę Chrztu Jezusa w Jordanie. Chrystus posłuszny Ojcu idzie w mocy Ducha Świętego wypełnić zadanie. Ten obraz jest szczególnie ważny dla rodzin. Kim są małżonkowie? Jakie mają zadanie w małżeństwie i rodzinie? Trzeba kontemplować przedstawienie Chrystusa Sługi z Krościenka i odkrywać, że zadanie Domowego Kościoła jakim jest rodzina to przedłużanie misji Chrystusa namaszczonego Duchem Świętym. Jakie są charakterystyczne rysy obrazu Chrystusa Sługi? Pierwsze to uniżenie. Zajmować ostatnie miejsce. Samemu zajmować ostatnie miejsce i uczyć tak postępować dzieci. Drugie to istnienie dla, mądrze mówiąc: proegzystencja, czyli posiadać siebie w dawaniu siebie innym. I znowu ja mam siebie dawać innym i tego samego uczyć dzieci. Trzecie to być z grzesznikami, być blisko drugiego człowieka z empatią. Czwarte to pełnienie woli Ojca. Szukać i wypełniać wolę Bożą w małżeństwie i rodzinie. Do czego mnie Bóg wzywa, do czego wzywa nasze małżeństwo i rodzinę? Pomóc dzieciom odkrywać wolę Bożą, odkryć powołanie życiowe. Piąte to przyjęcie Ducha Świętego i życie w Jego mocy. Modlić się o Ducha Świętego dla siebie, współmałżonka, dzieci i całej rodziny. Teraz zadanie dla każdego: Co znaczy dla mnie naśladować Chrystusa Sługę w konkrecie mojego życia? A może to temat na dialog małżeński…

ks. Andrzej Pawlak

moderator diecezjalny DK AW