List jedności

Ks. Adam Wodarczyk - list jedności Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie (Oaza)
Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 4 – 2010/2011

 1. CENTRALNA OAZA MATKA (10-13 czerwca 2011r.)
 2. ORGANIZOWANIE OAZ REKOLEKCYJNYCH W ŚWIETLE PRAWA
 3. MIESIĘCZNA SZKOŁA ANIMATORA
 4. MEJD IN CZAJNA
 5. PODSUMOWANIE OŻK 2011
 6. WPŁATY OD UCZESTNIKA
 7. PLAN AD CHRISTUM REDEMPTOREM 2
 8. UBIQUMQUE ET SEMPER – wszędzie i zawsze mamy głosić Ewangelię. Ruch Światło-Życie zaproszony do współpracy z Papieską Radą ds. Rozkrzewiania Nowej Ewangelizacji
 9. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE PROBOSZCZÓW KOINONIA (Porszewice, 10-12 października 2011)
 10. KALENDARZ PRACY ROCZNEJ – UWAGA! zmiana terminu dnia wspólnoty moderatorów
 11. REKOLEKCJE DLA MODERATORÓW
 12. CENTRALNA DIAKONIA SŁOWA
 13. CENTRALNA DIAKONIA MODLITWY
 14. CENTRALNA DIAKONIA ŻYCIA
 15. CENTRALNA DIAKONIA LITURGICZNA
 16. CENTRALNA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH
 17. KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJE REKOLEKCJE”
 18. INSTYTUT FORMACJI PASTORALNO-LITURGICZNEJ
 19. CZASOPISMA OAZOWE
 20. SŁOWO KOŃCOWE

1. CENTRALNA OAZA MATKA (10-13 czerwca 2011 r.)

Podczas tegorocznej Centralnej Oazy Matki, w której wzięło udział blisko 400 osób z Polski, Czech i Niemiec, na zakończenie sobotniej mszy wigilijnej miało miejsce uroczyste nadanie imienia bł. Jana Pawła II Wieczernikowi, który dotychczas nosił nazwę „Wieczernik Jana Pawła II”. W ten sposób dziękowaliśmy Bogu za lata obecności bł. Jana Pawła II zarówno podczas różnych krościeńskich spotkań, jak i za wieloraki wpływ jego duchowej myśli na rozwój charyzmatu naszego Ruchu. Tego dnia przypadała również 38. rocznica aktu konstytutywnego, poprzez który nasz Ruch został powierzony Niepokalanej Matce Kościoła. Dlatego, nawiązując do tego wydarzenia, udaliśmy się w uroczystej procesji liturgicznej pod figurę Matki Bożej, aby oddać pod Jej opiekę Centrum Ruchu w Krościenku oraz cały nasz Ruch w Polsce i na świecie.

Radością napawa również fakt, że podczas COM kolejnych 29 osób przyjęło błogosławieństwo związane z przystąpieniem do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” oraz 66 osób przyjęło błogosławieństwo do posługi animatora, połączone z przyjęciem krzyża animatorskiego.

W poniedziałek, w święto Matki Kościoła, na Kopiej Górce zgromadzili się moderatorzy diecezjalni i zakonni naszego Ruchu na tradycyjnym Kolegium Moderatorów. Tegoroczne spotkanie zostało w piękny sposób ubogacone wspólnym dziękczynieniem składanym podczas Eucharystii za dar kapłaństwa przez wieloletnich moderatorów naszego Ruchu świętujących w tym roku swoje jubileusze. I tak: ks. Kazimierz Mąkosa z diecezji radomskiej, reprezentujący pokolenie moderatorów związanych ze sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim, dziękował Bogu za 50-lecie kapłaństwa, wychowanek Ojca Franciszka ks. Edward Wala świętował swoje 30-lecie kapłańskie, zaś ks. Roman Adamczyk,
ks. Wacław Dokurno i ks. Aleksander Suchocki dziękowali Bogu za 25 lat służby kapłańskiej. Pięknym znakiem tej liturgii, której przewodniczył delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie bp Adam Szal, było również włączenie się do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi moderatora diecezji warszawsko-praskiej ks. Zbigniewa Rajskiego oraz błogosławieństwo neoprezbitera z archidiecezji przemyskiej ks. Bartłomieja Zakrzewskiego.

Dziękuję wszystkim za piękny i ubogacający udział w tegorocznej COM. Ufam, że gorliwa modlitwa zanoszona w tych dniach do Ducha Świętego zaowocuje w nas wszystkich wielkim zapałem ewangelizacyjnym podczas tegorocznej Oazy Żywego Kościoła, do której zostaliśmy uroczyście rozesłani w ramach niedzielnej liturgii.

Szczegółowe relacje z poszczególnych dni można znaleźć na stronie www.oaza.pl.

2. ORGANIZOWANIE OAZ REKOLEKCYJNYCH W ŚWIETLE PRAWA

Z Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski dotarła odpowiedź na postawione przez Moderatora Generalnego pytanie dotyczące relacji i zależności organizatorów wakacyjnych rekolekcji oazowych dla dzieci i młodzieży do lat osiemnastu od Kuratoriów Oświaty. W dniu 13 czerwca br. otrzymaliśmy pismo następującej treści:

Informacja prawna
dotycząca organizowania rekolekcji oazowych dla dzieci i młodzieży

1. Podstawa prawna

Warunki jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady organizowania i nadzorowania tego wypoczynku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 1997 Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

2. Wskazania praktyczne

W prawie polskim nie ma przepisów prawnych, które wprost odnosiłyby się do organizowania rekolekcji oazowych dla dzieci i młodzieży. Niewątpliwie jednak rekolekcje oazowe są tą formą wypoczynku, podczas której organizator powinien zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczne warunki pobytu i spędzania czasu wolnego, respektując przepisy rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 1997 Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

Można by rozważyć w tym kontekście dwie sytuacje.

Pierwszą, kiedy organizator – co do zasady, kościelna osoba prawna – organizuje rekolekcje oazowe w placówce, która jako cel statutowy przewiduje prowadzenie rekolekcji i drugą sytuację, kiedy rekolekcje oazowe organizuje się w budynku prywatnym, budynku szkoły samorządowej itp.

Jeśli rekolekcje oazowe są organizowana w placówce prowadzonej przez kościelną osobę prawną, która w statucie, regulaminie placówki przewiduje prowadzenie działalności rekolekcyjnej jako statutowej, niegospodarczej – wówczas może i można by było pominąć procedurę określoną w rozporządzeniu z 21 stycznia 1997 r., czyli nie zgłaszać tego faktu w Kuratorium Oświaty. Jeśli rekolekcje oazowe organizuje się w placówce prywatnej, budynku szkoły samorządowej itp. należy w pełni zachować procedury przewidziane w rozporządzeniu, czyli zgłosić ten fakt w Kuratorium Oświaty.

W każdym przypadku uzasadnionym jest, aby osoba, która organizuje rekolekcje oazowe oraz wychowawcy posiadali zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników i wychowawców wypoczynku.

Wydaje się jednak, że niezależnie od tego w jakim budynku organizuje się rekolekcje oazowe należałoby przestrzegać przepisów wynikających z rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Należy uzasadniać to tym, że każda forma jawności sprzyja organizatorowi. Przepisy państwowe nie mają na celu inwigilowania działalności Kościoła prowadzonej w ramach rekolekcji oazowych, ale w dużej mierze sprzyjają organizatorowi wypoczynku, który mając wszelkie pozwolenia itp. może swobodnie realizować swoją działalność duszpasterską. Zachowanie przepisów rozporządzenia gwarantuje jawność, która jest ważna także w przypadku kiedy pojawią się w czasie trwania rekolekcji oazowych sytuacji konfliktowe, trudne, czy wręcz będzie miał miejsce jakiś wypadek.

W związku z powyższym zaleca się, aby przy organizowaniu i prowadzeniu rekolekcji oazowych respektować przepisy prawa państwowego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Warszawa, dnia 8 czerwca 2011 r.

3. MIESIĘCZNA SZKOŁA ANIMATORA

Ze smutkiem informuję, że tegoroczna MSA niestety nie odbędzie się, ponieważ zostało zgłoszonych zaledwie pięciu animatorów.

4. MEJD IN CZAJNA

Zapewne docierają do oazowiczów, zarówno za sprawą naszych stron internetowych, jak
i doniesień prasowych, informacje o operacji Mejd In Czajna. Jest to niezwykłe wydarzenie, które pozwala nam mieć nadzieję, że podjęta dwa lata temu praca z naszymi braćmi i siostrami z Chin, a także z innych krajów, będzie się coraz owocniej rozwijać.

W tym roku w oazach rekolekcyjnych w Krościenku po raz kolejny wezmą udział Chińczycy. Mamy nadzieję, że odbędzie się też pierwsza oaza rekolekcyjna w Chinach. Działania te jednak potrzebują wsparcia członków Ruchu. Centralna Diakonia Misyjna ogłosiła akcję Mejd in Czajna – Akcja „Węgiel”, która polega na tym, aby jak największa liczba członków naszego Ruchu, ale także innych ludzi dobrej woli wpłaciła ofiarę minimum 10 zł, aby Chińczycy mogli wziąć udział w rekolekcjach na Kopiej Górce.

Wpłat można dokonać na konto:
Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” PRAGA w Warszawie
ul. Floriańska 3; 03-707 Warszawa
48 1940 1076 3068 1040 0002 0000
z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe – Chiny

Bardzo ważne jest wsparcie tej inicjatywy i proszę was o ofiary, abyśmy mogli radować się rozwojem naszego Ruchu wśród Chińczyków. Dodam również, że w tej chwili nasz Ruch rozwija się
w 25 krajach świata, na wszystkich kontynentach, poza Australią.

Zapraszam na stronę projektu www.mejdinczajna.pl, gdzie można poznać uczestników rekolekcji
i przeczytać o dotychczasowych akcjach diakonii misyjnej. Raz w tygodniu będą tam aktualizowane dane o postępach zbiórki. Najświeższe informacje znajdują się zawsze na stronie www.facebook.com/mejdinczajna.

Osoby do kontaktu: Agnieszka i Marcin Skłodowscy, Odpowiedzialni za Centralną Diakonię Misyjną Ruchu Światło-Życie, misje@oaza.pl; www.misje.oaza.pl.

5. PODSUMOWANIE OŻK 2011

6. WPŁATY OD UCZESTNIKA

Od kilku lat stawka tzw. składki „od uczestnika” wynosi 12 zł. Jest to suma, którą zgodnie z tradycją moderatorzy winni wpłacać od każdego uczestnika rekolekcji na potrzeby Centrum Ruchu Światło-Życie.
Wpłaty „od uczestnika” powinny wpływać na konto: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n.D., nr 10 1560 1108 0000 9060 0019 2360.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na centralne potrzeby naszego Ruchu.

7. PLAN AD CHRISTUM REDEMPTOREM 2

8. UBIQUMQUE ET SEMPER – wszędzie i zawsze mamy głosić Ewangelię. Ruch Światło-Życie zaproszony do współpracy z Papieską Radą ds. Rozkrzewiania Nowej Ewangelizacji

Informuję, że jako moderator generalny Ruchu Światło-Życie zostałem zaproszony do współpracy
z Papieską Radą ds. Rozkrzewiania Nowej Ewangelizacji. Jest to dla nas ważna i radosna sprawa, że nasz Ruch został dostrzeżony w tej tworzącej się nowej dykasterii Kurii Rzymskiej, której celem jest propagowanie idei bł. Jana Pawła II o potrzebie nowej ewangelizacji we współczesnym świecie.

23 maja br. w Rzymie odbyło się spotkanie z przedstawicielami ruchów i wspólnot kościelnych, na które zostałem zaproszony. Poprosiłam ks. dra Stanisława Adamiaka z naszego Ruchu, rezydującego na stałe w Rzymie, aby reprezentował mnie na tym spotkaniu, podczas którego otrzymaliśmy możliwość krótkiej prezentacji Ruchu i jego zaangażowania w ewangelizację. Ks. Adamiak poinformował uczestników spotkania, któremu przewodniczył abp Rino Fisichella, że od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku nasz Ruch zainspirowany adhortacją papieża Pawła VI Evangelii nuntiandi oraz nauczaniem bł. Jana Pawła II rozpoczął zakrojone na szeroką skalę działania ewangelizacyjne, czyniąc ewangelizację jednym z fundamentalnych elementów formacji naszego Ruchu i jego diakonii we współczesnym Kościele. Dodał również, że to nasze ewangelizacyjne zaangażowanie zostało później wzmocnione przez pontyfikat przyjaciela i protektora Ruchu Światło-Życie bł. Jana Pawła II, czego szczególnym wyrazem stał się Plan wielkiej ewangelizacji Ad Christum Redemptorem. Podczas tego spotkania zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w światowym czuwaniu ruchów i nowych wspólnot kościelnych podejmujących działania w duchu nowej ewangelizacji. Spotkanie to będzie miało miejsce w Rzymie w dniach 15-16 października tego roku. Zachęcam do wzięcia w nim udziału.

Gdy otrzymam szczegółowe informacje dotyczące spotkania, natychmiast o tym poinformuję.
Osoby z naszego Ruchu zainteresowane udziałem w tym spotkaniu, prosimy o kontakt na adres sekretariat@oaza pl do końca sierpnia br.

9. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE PROBOSZCZÓW KOINONIA (Porszewice, 10-12 października 2011)

10. KALENDARZ PRACY ROCZNEJ – UWAGA! zmiana terminu dnia wspólnoty moderatorów

W związku z planowanym spotkaniem KOINONIA, które odbędzie się w terminie 10-12 października 2011 roku zmianie ulega termin dnia wspólnoty moderatorów i odpowiedzialnych w powakacyjnym cyklu dni wspólnoty. Aktualny termin to 3 października 2011 r.

Pozostałe terminy dni wspólnoty w cyklu powakacyjnym pozostają bez zmian.

11. REKOLEKCJE DLA MODERATORÓW

Po bardzo pozytywnych doświadczeniach z roku ubiegłego zapraszam moderatorów diecezjalnych Ruchu Światło-Życie i moderatorów diecezjalnych Domowego Kościoła na rekolekcje do nich skierowane, celem budowania wspólnej wizji i tożsamości moderatorów w Ruchu Światło-Życie. Odbędą się one w dniach 14-16 listopada 2011 r. w ośrodku rekolekcyjnym w Porszewicach. Gorąco zapraszam do udziału wszystkich moderatorów diecezjalnych. Niech nikogo nie zabraknie na tych rekolekcjach. Tylko przez pielęgnowanie charyzmatu spotkania i budowania wspólnoty kapłańskiej jest nadzieja na owocne spełnianie przez nas posługi powierzonej nam przez naszych pasterzy.

Tradycyjnie również w ostatnim tygodniu przed adwentem odbędą się rekolekcje kapłańskie w Krościenku n. Dunajcem dla wszystkich moderatorów pracujących w naszym Ruchu w terminie 21-24 listopada 2011 r. W tym roku podczas tych rekolekcji będzie możliwość przeżycia Oazy Rekolekcyjnej Animatorów Modlitwy. Do udziału w tych rekolekcjach gorąco zachęcam kapłanów podejmujących posługę moderatorów we wspólnotach naszego Ruchu.

12. CENTRALNA DIAKONIA SŁOWA

Siedziba Centralnej Diakonii Słowa oraz magazyn centralny znajdują się w Katowicach, w domu przy ul. Różyckiego 8. Centralna Diakonia Słowa przyjmuje zamówienia od terenowych diakonii słowa oraz od odbiorców indywidualnych i realizuje je drogą wysyłki pocztowej. Materiały można też nabywać bezpośrednio w siedzibie Diakonii Słowa. Zapraszamy!

Kontakt:
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. Centralna Diakonia Słowa
ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice

Dystrybucja: Jolanta Ferens, mail: cds@oaza.pl, tel. 32 280 85 45, tel. kom. 609 631 900.

13. CENTRALNA DIAKONIA MODLITWY

Spotkania dla członków Diakonii Modlitwy organizowane przez CDM

 • Spotkanie CDM w ramach jesiennej OM, która odbędzie się w dniach 21-23.10.2011 r. Tym razem będziemy gościć w Katowicach, w Ośrodku im. Ks. Blachnickiego na Brynowie. Całość tego spotkania poprowadzą osoby z Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie w Tychach.
  W ramach tej OM, będziemy uczestniczyć w Tyskim Wieczorze Uwielbienia (informacje na temat takich wieczorów można znaleźć na stronie: http://www.centrumduchowosci.pl/twu.php).
 • Wiosenne spotkanie w ramach OM odbędzie się w Warszawie w dniach 27-29.04.2012 r.

Strona internetowa www.oaza.pl/cdm

W ostatnim czasie udało się odświeżyć naszą stronę internetową – www.oaza.pl/cdm. Można tam znaleźć wiele nowych informacji, m.in. teksty do wykorzystania w diecezji – z naszej ostatniej Oazy Modlitwy, co tydzień nowe katechezy o modlitwie papieża Benedykta XVI, wiele poprzednich listów Siloe, itp. Poprzez tę stronę, zapraszamy także do włączenia się w Internetową Diakonię Modlitwy, aby służyć bliźnim swoim wstawiennictwem przed Panem, co zazwyczaj równocześnie owocuje ogromnym obdarowaniem tego, który się modli.

OM – czy te spotkania, które organizujemy są Oazą Modlitwy?

Wydaje się, że w naszej oazowej rzeczywistości pojęcie Oaza Modlitwy jest znane wszystkim
i każdy ma coś na ten temat do powiedzenia. Chyba nie ma oazowicza, który by nie uczestniczył kiedyś w takiej formie krótkich rekolekcji. Z drugiej strony zakres formalny i tematyczny OM-ów jest tak szeroki, że czasem nie sposób sklasyfikować tego pod jednym hasłem. Różnorakie dni skupienia
i spotkania o różnym charakterze terminologicznie są wkładane do jednego worka z napisem „OM”. Tymczasem nie wszystko, co nazywamy Oazą Modlitwy, faktycznie nią jest. Dlaczego? Odpowiedzią są teksty ks. Franciszka Blachnickiego z 1977 roku, zamieszczone w pierwszym i drugim numerze „Siloe”. Pisze on w nich, czym jest Oaza Modlitwy, jakie ma cele, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby mogła się odbyć. Warto dziś te teksty przypomnieć, aby mieć świadomość źródeł.

Oazy Modlitwy jest jakby „ukrytym sercem” Ruchu, źródłem jego życia i mocy. Modlitwa bowiem musi stać się sprawą pierwszą w Ruchu, który chce służyć dziełu odnowy Kościoła i budowaniu Kościoła żywego. […] Dlatego powinno to stać się ambicją każdego rejonu i przejawem jego żywotności, aby mieć własne Oazy Modlitwy – pisze ks. Franciszek w 2. numerze „Siloe”. I do tej pory wszystko się zgadza. Problemy zaczynają się jednak wtedy, gdy szukamy wyjaśnienia nazwy tych rekolekcji. Etymologicznie mamy dwa słowa: oaza i modlitwa. Tworzą one wspólnie określenie wyjątkowej przestrzeni na pustyni życia, w której jest miejsce i czas przede wszystkim na intensywną modlitwę. Celem OM jest odnowienie wewnętrzne w Duchu Świętym przez uczestnictwo we wspólnocie modlitewnej. Już po tym wstępie widać, że Oaza Modlitwy to nie są żadne warsztaty, spotkania robocze lub formacyjne, konferencje i wystąpienia o charakterze intelektualnym. OM jest przede wszystkim czasem modlitwy.

Dobrze oddaje to ramowy plan OM-u zaproponowany przez ks. Blachnickiego. Większość czasu zajmuje Liturgia Godzin (jutrznia i nieszpory), Eucharystia, modlitwa adoracyjna (Namiot Spotkania)
i modlitwa charyzmatyczna. Nawet spotkania w grupach mają charakter modlitewnego spontanicznego dzielenia się Ewangelią, a sobotni czas dla wspólnoty jest nazwany „godziną radości w Duchu Świętym”. Właściwie jedynym punktem, który nie ma charakteru stricte modlitewnego, jest konferencja tematyczna (jedna w sobotę i jedna w niedzielę), no i oczywiście posiłki. Wszystko poza tym jest realizacją różnych form modlitwy. Na każdym OM-ie jest także czas na wspólną Celebrację Sakramentu Pojednania, ponieważ bez łaski uświęcającej nie ma mowy o odnowieniu wewnętrznym.

Oaza Modlitwy nie może również zastępować Dni Wspólnoty ani jakichkolwiek spotkań formacyjnych czy ewangelizacyjnych. To dwa zupełnie różne nurty. Ojciec Franciszek pisze: Spotkanie modlitewne i Oazy Modlitwy oraz spotkania formacyjne i dni wspólnoty powinny się w Ruchu wzajemnie wspierać i uzupełniać. W żadnym wypadku nie powinny pozostawać w stosunku konkurencyjnym do siebie, nie powinno się też ich traktować zamiennie. Wzajemne uzupełnienie się nurtu spontaniczno-charyzmatycznego i nurtu formacyjnego (ewangelizacyjnego i katechumenalnego) powinno przyjąć się jako zasada życia i rozwoju Ruchu ku pełnej jedności w Duchu Świętym. Wynika z tego, że OM w swoich założeniach jest realizacją nurtu spontaniczno-charyzmatycznego. Jeśli ten porządek zaczyna się gdzieś gubić, to Oaza Modlitwy przestaje realizować swoje cele.

Oprócz kwestii merytorycznych, ks. Franciszek pisze również o różnych wymogach formalnych, jakie powinna spełniać OM. A więc powinna trwać dwie pełne doby (najlepiej od piątku wieczorem do niedzieli wieczorem) i odbywać się w miejscu odpowiednim do zamieszkania, które zarazem stwarza dobrą atmosferę do modlitwy. Do uczestnictwa są zaproszeni w pierwszym rzędzie członkowie stałych grup modlitewnych, następnie wszyscy moderatorzy, animatorzy i uczestnicy Ruchu Światło-Życie, wreszcie także osoby spoza Ruchu, a nawet z innych kościołów chrześcijańskich. Warunkiem jest pragnienie odnowy duchowej i ożywienie życia modlitwy, a także osiągnięcie odpowiedniego wieku (nie są to rekolekcje dla dzieci). Liczba nie powinna przekraczać 30 osób. Wszyscy uczestnicy zostają przydzieleni do grup modlitewnych (ok. czteroosobowych). Każda OM powinna posiadać swój temat przewodni, jednak nie należy się trzymać go zbyt sztywno – raczej pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu.

Oaza Modlitwy była dla ks. Franciszka bardzo konkretną formą rekolekcji, którą szczegółowo opisał, wyznaczył jej kryteria i według nich ją prowadził. Po wielu latach rozwoju Ruchu forma się trochę obyła, a nazwa straciła pierwotne znaczenie. Jednak do źródeł zawsze warto wracać. Istnieją bardzo liczne propozycje różnych warsztatów, spotkań, konferencji, dni skupienia – i wszystkie one są bardzo potrzebne i wartościowe – ale przecież niekoniecznie muszą się nazywać Oazą Modlitwy. Dobrze jest zwracać uwagę na nazwy i znaczenia słów – skoro ma to być czas modlitwy, to niech tak będzie…

Kontakt z odpowiedzialną za CDM:

Dorota Domańska
ul. Solec 83/32, 00-382 Warszawa
tel. 608 491 798; cdmoaza@gmail.com; Skype: dociad

14. CENTRALNA DIAKONIA ŻYCIA

Prelekcje w czasie oaz letnich w Centrum Ruchu

Podczas wszystkich tegorocznych turnusów w Centrum Ruchu na Kopiej Górce będą posługiwać osoby z Diakonii Życia przygotowane do wygłoszenia prelekcji na tematy związane z płciowością, miłością, czystością – zarówno do oaz młodzieżowych, jak i do oaz rodzin i dorosłych.

Bardzo zachęcamy do skorzystania z posługi prelegentów. W dziedzinie, w której posługuje Diakonia Życia, płynie potężny negatywny przekaz świata. Ważne więc, by uczestnicy rekolekcji oazowych otrzymywali formację w tej sferze.

Prelegenci gotowi są do przyjazdu do grup oazowych przeżywających swoje rekolekcje w okolicach Krościenka i na Podhalu. Możliwe jest również skorzystanie z prelekcji na Kopiej Górce, jeśli dana grupa się tam wybiera i znajdzie na to czas podczas swego pobytu. W każdym wypadku potrzebę posługi prelegenta trzeba zgłosić do sekretariatu na Kopiej Górce (telefonicznie 18 262 32 35, od początku danego turnusu), gdzie będą prowadzone terminarze posługi prelegentów.

Spotkanie odpowiedzialnych Diakonii Życia

Odpowiedzialni Diakonii Życia spotkali się w Warszawie 14 maja br. Uczestniczyło 36 osób z 17 diecezji. Podczas spotkania podsumowano mijający rok pracy, omówiono główne wydarzenia na szczeblu centralnym oraz w diecezjach. Uczestnicy spotkania wysłuchali również konferencji „Praca diakonii Życia w świetle dokumentu Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie” wypracowanego przez ubiegłoroczną Kongregację Diakonii.

Rekolekcje dla bezdzietnych małżeństw

W dniach 6-8 maja odbyły się rekolekcje dla bezdzietnych małżeństw organizowane przez Diakonię Życia. Uczestniczyło w nich sześć par Domowego Kościoła zmagających się z problemem bezdzietności.
„Rekolekcje dla bezdzietnych małżeństw – z założenia – nie są przeładowane zajęciami. Małżonkowie mają czas wolny na to, by przemyśleć wszystko, zastanowić się, porozmawiać z innymi parami przeżywającymi ten sam ból. Jest to też czas uzyskania zrozumienia i wsparcia wśród osób, które są doświadczone tym samym krzyżem. Po raz drugi sprawdziła się koncepcja nie namawiania tych osób do konkretnych rozwiązań – np. adopcji czy naprotechnologii. Zarówno przed rokiem, jak i obecnie w wypowiedziach uczestników pojawiały się podziękowania za powyższe. Cieszyli się sobą nawzajem, czasem spokojnego rozważenia ich sytuacji, modlitwą o rozeznanie woli Bożej względem ich małżeństwa czy adoracją małżeńską Najświętszego Sakramentu” (fragment relacji w całości dostępnej na stronach Diakonii Życia).

Kurs prelegentów Diakoni Życia

Głoszenie prelekcji jest jedną z głównych posług Diakonii Życia. Dlatego wśród formacji specjalistycznej tej diakonii znajduje się przygotowanie do głoszenia prelekcji. Kurs prelegentów odbył się w Poznaniu 11 czerwca br. Uczestniczyły osoby z diecezji łódzkiej, wrocławskiej i warszawskiej. Uczestnicy kursu mieli zarówno okazję wysłuchania konferencji na temat metodyki przygotowania i głoszenia prelekcji, jak i praktycznego zaprezentowania swoich umiejętności i poddania ich pod krytyczną ocenę.

REKOLEKCJE I SPOTKANIA DIAKONII ŻYCIA W ROKU 2011/2012

Już teraz podajemy wstępny plan pracy Diakonii Życia na przyszły rok formacyjny, zachęcając do zaplanowania udziału w organizowanych przez nas rekolekcjach i warsztatach osoby zainteresowane Diakonią Życia lub pragnące skorzystać z naszej posługi.

Najbliższe spotkania to rekolekcje „Nowy DOM”, warsztaty poświęcone problemowi homoseksualizmu oraz rekolekcje dla narzeczonych.

Spotkania dla członków Diakonii Życia

16-18 września 2011 – Konferencja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (w jej ramach warsztatowe spotkanie osób zaangażowanych w Diakonię Życia) – Niepokalanów

Diakonia Życia zaprasza

30 września – 2 października 2011 „Nowy DOM” – rekolekcje dla małżeństw pragnących adoptować dziecko, zostać rodziną zastępczą lub utworzyć rodzinny dom dziecka.

11-13 listopada 2011 – warsztaty poświęcone problemowi homoseksualizmu – Lublin

Zgłoszenia: Teresa i Andrzej Głodzik, tel. 17-862 67 70, glodzikt@op.pl

Dlaczego organizujemy te warsztaty? Dlatego że problem homoseksualizmu różnymi drogami wdziera się do naszego życia. Jako chrześcijanie nie możemy być wobec niego bezradni. Zarazem nie chodzi o to, by na pojawiające się postulaty i manifestacyjne zachowania rozmaitych agresywnych grup gejowskich odpowiadać agresją. Powinniśmy umieć zmierzyć się z tym problemem, kompetentnie na niego odpowiadać, umieć w razie potrzeby wskazać drogi wyjścia. Temu mają służyć te warsztaty.

Na warsztaty zapraszamy pełnoletnich członków Ruchu, którzy ukończyli formację podstawową (w przypadku osób z Domowego Kościoła wystarczy przeżycie oazy I stopnia).

2-4 marca 2012 – Warsztaty Naturalnego Planowania Rodziny – Koniaków

Zgłoszenia: Anna Janic, tel. 603 550 207, anna.janic@wp.pl

30 marca – 1 kwietnia 2012 – „Trudne rozstania” Rekolekcje dla małżeństw po stracie dziecka – Koniaków
Zgłoszenia: Anna Janic, tel. 603 550 207, anna.janic@wp.pl

11-13 maja 2012 – rekolekcje dla małżeństw bezdzietnych – Rościnno k. Poznania

Zgłoszenia: Danuta i Dariusz Stępniowie, tel. 71 314 22 06, darekdana@poczta.onet.pl

10–19 sierpnia 2012 – OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII ŻYCIA

Zgłoszenia: Katarzyna i Krzysztof Jankowscy, tel. 513 248 831, kikprimo@wp.pl

 

Rekolekcje dla narzeczonych

14-16 października 2011 – Luboń-Żabikowo k. Poznania

Zgłoszenia: Emilia i Mirek Krajewscy, tel.: 693 636 937, kramir(at)neostrada.pl

28-30 października 2011 – Koniaków

Zgłoszenia: Iza i Marcin Ślązok, tel.: 507 778 648, m.slazok(at)katowice.oaza.pl

2-4 grudnia 2011 – Koniaków

Zgłoszenia: Agnieszka i Aleksander Jaromin, Tel.: 668 441 251, a_jaromin(at)op.pl

Rekolekcje dla narzeczonych to forma duchowego, ale i życiowego przygotowania do małżeństwa. Podstawą rekolekcji jest dialog narzeczonych. W ciągłym zabieganiu życia codziennego narzeczeni często nie mają czasu rozmawiać ze sobą na tematy trudne i ważne. Na tych rekolekcjach stwarzamy im taką możliwość, przedstawiając temat w formie krótkiego wykładu i proponując rozmowę. W tym czasie nie zabraknie również chwili na modlitwę, refleksję czy spowiedź świętą. Natomiast ksiądz w swoich wykładach ukaże wizję Kościoła na temat małżeństwa i rodziny.

Rekolekcje przeznaczone są zarówno dla tych z wyznaczoną datą ślubu, jak i tych, którzy wiedzą, że chcą być razem.

Zapraszamy na strony internetowe Diakonii Życia http://www.oaza.pl/cdz/ Znajdują się tam wiadomości z dziedziny służby życiu z całego świata, bieżące informacje o posłudze diakonii, organizowanych przez nią rekolekcjach i warsztatach.

15. CENTRALNA DIAKONIA LITURGICZNA

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Liturgicznej odbędzie się w terminie: 18-23.08.2011 r. ORDL poprowadzi ks. Marcin Loretz z Warszawy.

Zgłoszenia: Wojciech Kosmowski, kosmowsk@mp.pl, tel. 605 550 017, ul. Pod Blankami 6a/1a, 85-950 Bydgoszcz.

16. CENTRALNA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

Spotkania dla posługujących w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych

ORDOR (Oaza Rekolekcyjna dla Diecezjalnych Diakonii Oaz Rekolekcyjnych) Krościenko, 16-21.08.2011

OJDOR – Częstochowa: 21-23.10.2011 r.; 10-12.02.2012 r.

Spotkania odbędą się w Częstochowie, w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym. Początek spotkania w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę, ok. godz. 14.00.

Na spotkanie zapraszamy moderatorów i odpowiedzialnych za DOR w diecezji, jak i pary odpowiedzialne za DOR w ramach Domowego Kościoła (szczególnie z tych diecezji, w których nie istnieje jeszcze wspólna DOR).

Jeśli w diecezji nie ma DOR, prosimy moderatorów diecezjalnych Ruchu lub pary diecezjalne Domowego Kościoła o wydelegowanie osób zainteresowanych posługą w tej diakonii.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału w spotkaniu: Grażyna Miąsik, cdor@oaza.pl; 660 447 475.

REKOLEKCJE – OŻK 2011

17. KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJE REKOLEKCJE”

18. INSTYTUT FORMACJI PASTORALNO-LITURGICZNEJ

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej prowadzi od lat specjalną formę dokształcania dla księży diecezjalnych i zakonnych pracujących w duszpasterstwie parafialnym, katechezie i wśród różnych ruchów kościelnych. Wśród uczestników są księża różnych pokoleń, także proboszczowie oraz księża z sąsiednich krajów. Studia w IFPL stanowią pierwszy etap czteroletniego programu niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Teologii KUL.

Zajęcia w Instytucie odbywają się podczas sześciu sesji w roku (w miesiącach: X, XI, II, IV, V, VI) trwających od środy rano do południa w piątek. Specyfiką studiów w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej są obok wykładów liczne ćwiczenia praktyczne odnoszące się do pracy w grupach zaangażowanego laikatu, a także zajęcia formacyjne i wspólnota liturgii dla samych duszpasterzy. Pragniemy także zapoznać studiujących z duchowością ruchów w Kościele.

Nabór kolejnych kandydatów na studia IFPL odbywa się co dwa lata – w roku akademickim 2012/2013 rozpoczyna się nowy cykl. Dlatego prosimy o uwzględnienie w różnych planach możliwości studium w IFPL dla moderatorów i duszpasterzy wspólnot kościelnych zarówno z diecezji jak i zakonów.

Strona internetowa: www.ifpl-kul.pl

19. CZASOPISMA OAZOWE

Z radością informuję, że ukazał się 101 numer „Oazy”, w którym możemy znaleźć wiele ważnych informacji dotyczących życia i formacji poszczególnych diakonii specjalistycznych naszego Ruchu. Wiodącym tematem numeru jest kwestia diakonii moderacji i posługi moderatora w Ruchu Światło-Życie”. Dlatego zachęcam, by zamawiać ten interesujący numer. Warto również pomyśleć o stałej prenumeracie pisma „Oaza”, szczególnie dla potrzeb pracy formacyjnej w poszczególnych diakoniach. Koszt jednego egzemplarza wynosi 6 zł. Zamówienia na ten numer i prenumeratę można składać, pisząc na adres: oaza-pismo@oaza.pl.

Ukazały się również 180. numer „Wieczernika”, który pięknie podejmuje temat pracy rocznej „Słuchać Pana w Kościele”, oraz 120. numer Listu do wspólnot rodzinnych „Domowy Kościół”, poświęcony tematowi duchowości małżeńskiej. Również gorąco zachęcam do czytania i prenumeraty tych pism naszego Ruchu.

20. SŁOWO KOŃCOWE

Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, którzy podjęli trud lektury Komunikatu Moderatora Generalnego aż do końca.

Życzę wszystkim wielu łask Bożych na czas wakacyjnych Oaz Żywego Kościoła, obfitych darów Ducha Świętego we wszelkich podejmowanych posługach i działaniach ewangelizacyjnych oraz choćby chwili odpoczynku i wytchnienia. Równocześnie dziękuję za całoroczny trud pracy formacyjnej, za wszystkie inicjatywy podejmowane przez Was w ramach Ruchu Światło-Życie. W ten sposób, poprzez budowanie Żywego Kościoła, przyczyniamy się do odnowy świata. Chciejmy więc wytrwale słuchać Pana w Kościele, a wówczas z obfitości serca przemówią nasze usta.

Pan niech będzie z Wami.

Z wyrazami jedności

Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie