Modlitwa za ustawę o ochronie życia poczętego

Módlmy się za posłów! 

Podczas posiedzenia sejmu  rozpoczynajacego się 28 czerwca odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw. 

Centralna Diakonia Życia wzywa do wszystkich członków Ruchu do szczególnej modlitwy. Otoczmy modlitwą posłów, by mieli otwarte serca i prawe sumienia, aby głosując kierowali się troską o ochronę każdego życia. Módlmy się, aby debata parlamentarna przyczyniła się do zwiększenia świadomości, że życie ludzkie zaczyna się od chwili poczęcia i od tej chwili zasługuje na pełną ochronę.

Diakonia Życia zachęca również do wzięcia udziału w akcji „Zadzwoń do posła” czyli do kontaktowania się z posłami ze swoich okręgów wyborczych, pytania o stosunek do projektu ustawy i zachęcania ich do głosowania za obroną życia.