PIELGRZYMKA: zadania zespołów + kontakt do osób odpowiedzialnych

Powstały zespoły, które są odpowiedzialne za poszczególne przestrzenie dot. Pielgrzymki ! ! ! ! ! !

Osoby chcące włączyć się w przygotowanie Pielgrzymki proszę o kontakt bezpośrednio z odpowiedzialnymi za zespoły lub ew. z biurem (biuro@pielgrzymka.oaza.pl). Proszę nie nadużywać kontaktu z Markiem S. – głównym koordynatorem i Moderatorem Generalnym, z wiadomych przyczyn;] przeciążenia…;]

1. ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY
        1. Marek Seretny (marekseretny@warszawa.oaza.pl) główny koordynator – odpowiedzialny za koordynację działań związanych z organizacją pielgrzymki; współpraca ze wszystkimi zespołami – miasto stołeczne Warszawa, CMJP2, Kuria, COB, Ruchy i Wspólnoty Katolickie i inne organizacje jeśli zajdzie taka potrzeba.
        2. Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie – x. Adam Wodarczyk (awodarczyk@oaza.pl) ; odpowiedzialny za całość
pielgrzymki a w sposób szczególny za część modlitewną we  współpracy z odpowiednimi diakoniami oraz zaproszonymi Ruchami i Wspólnotami.

2. ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZACJĘ BIURA PIELGRZYMKI
        1. Ola Leszek -odpowiedzialna  (aleszek@oaza.pl)

Zadania zespołu:
     – wsparcie administracyjne koordynatora (Marka Seretnego)
      – dyżury w biurze w określonych godzinach
     – obsługa 'interesantów’
     – obsługa zgłoszeń na pielgrzymkę
     – bieżące sprawy organizacyjne
     – dbanie o porządek biura

3. ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY Z MIASTEM
              1. Dorota Tobiasz odpowiedzialna – d.tobiasz@oaza.pl

Zadania zespołu:
     – współpraca z Centrum Myśli Jana Pawła II
     – pisanie pism o pozwolenia do służb miejskich i urzędów (łącznie 8
instytucji)
     – wysłanie lub osobiste dostarczenie tych pism i wszelkich innych
dokumentów
     – ewentualne spotkania z urzędnikami w trakcie przygotowań
     – przypominanie się w urzędach i służbach w przypadku zastojów
(różne tempo pracy w urzędach)


 4. ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA PROMOCJĘ
       
1. Marta Dalgiewicz – odpowiedzialna – m.dalgiewicz@oaza.pl

Zadania zespołu:
     – promocja wewnątrz Ruchu Światło-Życie; informacja zarówno kanałem odgórnym (przez księży moderatorów), jak i oddolnym (na stronach, forach, serwisach społecznościowych)
     – promocja do innych ruchów i wspólnot
     – promocja na zewnątrz do; wszystkich ludzi dobrej woli;
     – kontakt z mediami
     – pisanie tekstów, które można wykorzystać w promocji
     – WSPÓŁPRACA Z BIUREM PRASOWYM COB, CMJP2, ARCHIDIECEZJALNYM CENTRUM
INFORMACYJNYM  – stworzenie wspólnej kampanii promującej całe
wydarzenie tj 6 i 7 czerwca.

5. ZESPÓŁ Logistyczno -organizacyjny; plac Piłsudskiego i jego okolice oraz dojście do placu
        1. Marek Derda odpowiedzialny – m.derda@oaza.pl

 Zadania:
     – we współpracy z CMJO2, które będzie budować scenę i posiada już
doświadczenie w organizacji takich imprez w Warszawie podział na
sektory na placu
     – kierowanie ludzi zmierzających na plac
     – dyżury na parkingach, dworcach
     – przebieg marszu gwiaździstego
     – przygotowanie planu rozmieszczenia i wytyczenie stanowisk (miejsc)
dla służb na i wokół placu takich jak:
           – służby medyczne
           – miejsca dla mediów (wozy transmisyjne itp.)
           – miejsca sanitarne
           – zaopatrzenie w wodę
           – miejsca do postawienia namiotów handlowych
           – spożywcze
           – inne np. wydawnictwa religijne

Ten zespół powinien pracować wspólnie z ZESPOŁEM PORZĄDKOWYM!!!

6. ZESPÓŁ LITURGICZNY
        1. x. Marcin Loretz – liturgia@pielgrzymka.oaza.pl

Zadania:
     – oprawa liturgiczna Eucharystii
     – merytoryczna strona liturgii
     – troska o sprzęty potrzebne do liturgii
     – troska o wino, komunikanty, ornaty
     – "logistyka liturgiczna"

Zespół podzielił się na 3 podzespoły: merytoryczny , logistyczny i informacyjny.

7. ZESPÓŁ "TANECZNY"
        1. Maciek i Małgosia Dziubeccy – odpowiedzialni – dziubeccy@oaza.pl

Zadania:
     – kontakt z diakonią tańca z Gdyni
     – zorganizowanie warsztatów tanecznych w Warszawie
     – animacja tańca uwielbieniowego na scenie i w sektorach

8. ZESPÓŁ PORZĄDKOWY
        Grzegorz Kolasiński  – odpowiedzialny – g.kolasinski@oaza.pl

Zadania:
     – kontakt ze służbami porządkowymi: policja, straż miejska, harcerze
(ZHP, ZHR, FSE Zawisza), służba Totus tuus.
   * koordynacja tych służb i kierowanie ich współpracą
   * dostarczanie na bieżąco służbom aktualnych informacji i potrzeb
dotyczących pielgrzymki
   * dystrybucja wody na placu

9. ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPLECZE SANITARNE

 Grzegorz Kolasiński  – odpowiedzialny

Zadania:
– kontakt ze służbami sanitarnymi
– dopilnowanie służb sanitarnych przed pielgrzymką
– troska o zaplecze sanitarne w trakcie pielgrzymki

10. ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZACJĘ CATERINGU I INNYCH ASPEKTÓW
HANDLOWYCH
Grzegorz Kolasiński  – odpowiedzialny

Zadania:
     – przygotowanie "oferty posiłkowej"
     – nawiązanie kontaktu z różnymi restauracjami, aby wystawiły swoją
ofertę
     – nawiązanie kontaktu z wydawnictwami chrześcijańskimi,
           – prasa
           – ksiązki
           – muzyka
     – przygotowanie miejsca na placu, gdzie restauratorzy i inni
wystawcy mogliby wystawić swoje produkty
     – postawienie odpowiednich namiotów (może poszukanie sponsora na te
namioty, który mógłby się przy okazji zareklamować)
     – pismo o pozwolenie do miasta o otworzenie czasowego ciągu
handlowego (we współpracy z grupą ds. kontaktu z miastem)

11. ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZACJĘ NOCLEGÓW W PARAFIACH
           Maciej Wójcicki – odpowiedzialny – m.wojcicki@oaza.pl

Zadania:
     – przygotować "drużynę" przynajmniej jedną/dwie osoby w
parafii do współpracy z miejscowym proboszczem
     – przygotować listę parafian, który mogą przyjąć pielgrzymów.
     – we współpracy z Kurią ustalić ostateczne terminy

12. ZESPÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYGOTOWANIE PAKIETU PIELGRZYMA

—- brak odpowiedzialnego —-

Zadania:
– organizacja pakietu, który powinien się składać z torby/plecaczka, w którym będą potrzebne materiały dot. przebiegu Pielgrzymki, jakieś gadżety, np. koszulka, smycz, czapeczka z logo, butelka wody etc