Przeczytaj całą Biblię w ciągu roku

Jaki będzie rok 2012? Media pełne są rozmaitych prognoz, w większości pesymistycznych. A może dla Ciebie rok 2012 będzie rokiem z Biblią?

Redakcja „Wieczernika” zaprasza do przeczytania całej Biblii w ciągu najbliższego roku. To naprawdę jest możliwe! Chodzi o to, by poznać treść całego Pisma świętego.

Czytamy je codziennie, słyszymy na liturgii, czy jednak rzeczywiście znamy je w całości? Osoby, które podejmują czytanie Biblii, do jakiego zapraszamy, podkreślają że pierwszą rzeczą, która zaskakuje je przy tej lekturze są liczne fragmenty Pisma świętego, z którymi nigdy się nie zetknęły.

Zapraszamy więc. Schemat lektury, który proponujemy zakłada codzienne czytanie dwóch fragmentów – rano ze Starego Testamentu, wieczorem z Nowego. Chodzi o proste czytanie (celem zapoznania się z treścią), nie zaś o studiowanie.

Przewidziane na dany dzień fragmenty pojawiają się codziennie na stronach „Wieczernika” (z lewej strony u góry). Można też pobrać plik ze schematem lektury na cały rok, wydrukować i włożyć go do swojej Biblii. Na stronach „Wieczernika” znajduje się również artykuł bardziej szczegółowo wprowadzający w ideę rocznego czytania Biblii oraz świadectwa osób, które już w ten sposób Pismo święte czytały.

Zapraszamy!

redakcja „Wieczernika”

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl