Wielkopostne rekolekcje on-line

Zanim przyjedziemy 6 czerwca do Warszawy, by wspólnie świętować 30. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, podejmijmy trud duchowego przygotowania. Propozycją na czas Wielkiego Postu są rekolekcje on-line, czyli „pątnicze wędrowanie naszego serca”.

Zmierzając duchowo na nasze wspólne świętowanie, które wyznaczyliśmy sobie w dniu 6 czerwca br. w Warszawie na Placu Piłsudskiego (dawniej Zwycięstwa), w miejscu gdzie Jan Paweł II z ufną wiarą modlił się: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”, proponujemy na czas Wielkiego Postu przygotowanie się do odnowienia przymierza, jakie zawarliśmy z Panem Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym. Przez udział w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, Chrystus uczynił nas ludem Nowego Przymierza. Dokonało się to w tajemnicy sakramentu Chrztu Świętego.

Od I Niedzieli Wielkiego Postu (1.03.2009) na stronie www.pielgrzymka.oaza.pl będą pojawiać się każdego dnia fragmenty Pisma Świętego do medytacji, krótkie rozważanie i teksty modlitw oraz zadanie na dany dzień. Dodatkowo na kolejne niedziele Wielkiego Postu będą pojawiać się obszerniejsze rozważania. Wszystkie materiały pojawią się w dziale „Duchowe przygotowanie” (patrz Menu po prawej stronie witryny).

Pielgrzymka chrześcijanina, to ostatecznie droga do Chrystusa. Niech więc to nasze pielgrzymowanie do Warszawy poprzedzi jak najgłębsze „pątnicze wędrowanie naszego serca”.