REKOLEKCJE DK organizowane przez inne diecezje

REKOLEKCJE DK organizowane przez inne diecezje

Rodzaj/

Organizator

 Termin
Miejscowość

Prowadzący
Kontakt

 Uwagi dotyczące zgłoszenia

 “Zobowiązania w świetle 8 błogosławieństw”

16 lipiec – 25 lipiec 2015 w Rościnnie Zgłoszenia przyjmują Zofia i Lech Trzeszczyńscy tel. 504 058 762 email:trzole@poczta.onet.pl x

 ORAR I

d. pelplińska

7-12 lipca 2015

Pelplin

Zgł.: Hanna i Jan Chmara

tel.: 601639033
email: hjchmara@interia.pl

x

 ORAR II

d. pelplińska

11-16 sierpnia 2015

Pelplin

Zgł.: Barbara i Henryk Urbańscy
tel.: 508536337
email: bhurbanscy@wp.pl

x