XXXVIII KO Ruchu Światło-Życie – relacja Iwony i Krzysztofa Giedzińskich

kongregacja 2013

„Mamy się ciągle rodzić z Ducha”, „Ewangelizacja to styl życia”, „Kościół to wspólnota grzeszników, których uświęca Jezus” – te słowa skierował ks. bp Edward Dajczak do uczestników XXXVIII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze, która odbywała się w dniach 22-25 lutego 2013. Usłyszeliśmy wezwanie do tego, by narodzić się na nowo (to także hasło roku pracy 2013/2014), by narodzić się na nowo jako wspólnota, jako Ruch. To my, członkowie Ruchu, mamy być czytelnym świadectwem dla tych, którzy zgubili Pana Boga w swoim życiu. Naszą misją jest ewangelizacja, ale żeby głosić Ewangelię nie tylko trzeba znać Boga, ale przez Boga i przez Jego światło, dobrze poznać współczesnego człowieka. Musimy nauczyć się słuchać, bo nowa ewangelizacja zaczyna się od słuchania. Zacznijmy słuchać! Słuchać swojego współmałżonka, dzieci, współbrata i ludzi do których chcemy pójść z Ewangelią.

Kongregację otworzył Moderator Generalny ks. Adam Wodarczyk, który w słowie programowym wzywał nas byśmy w Roku Wiary nawrócili się na nowo do Pana i dzielili się doświadczeniem wiary z tymi, którzy zagubili wiarę. Przypominał, że wszyscy jesteśmy wezwani do głoszenia słowa i do świadectwa życiem. Będąc w Kościele, jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii i uprzywilejowani dzięki łasce Boga. Mamy ewangelizować swoją rodzinę, sąsiadów, kolegów z pracy, ludzi wokół nas i dalej – poprzez świadectwo swojego życia, poprzez wyjście do drugiego człowieka.

Wzruszającym i inspirującym dla nas momentem na Kongregacji było błogosławieństwo nowych członków Stowarzyszenia DIAKONIA, którzy wezwani po imieniu odpowiadali z wielką mocą „pragnę służyć”.

Kongregacja Odpowiedzialnych to największe spotkanie Ruchu Światło-Życie, a dla nas była to okazja spotkania i przyjrzenia się wszystkim wymiarom naszego Ruchu, był to czas doświadczenia jedności i mocy Ducha Świętego. Poznaliśmy tu Ruch Światło-Życie jako coś konkretnego i głębokiego w budowaniu i przeżywaniu żywego Kościoła. Była to okazja do zobaczenia, ile dobra dokonuje się przez wielkie czyny wielu osób, był to czas rozeznawania znaków czasu i odkrywania wyzwań, które stoją przed nami.

Zachęcamy do udziału w kolejnych Kongregacjach Odpowiedzialnych – jest to głębokie i niezapomniane doświadczenie wspólnoty, za którą wszyscy przecież jesteśmy odpowiedzialni.

Jesteśmy wdzięczni Panu za możliwość uczestnictwa w Kongregacji, była ona dla nas wzniosłym i niezapomnianym przeżyciem. Bogu niech będą dzięki!

Iwona i Krzysztof Giedzińscy

Rejon Kabaty

Na Kongregacji przedstawiono także piosenkę roku. Posłuchaj ==>>

Więcej o Kongregacji w Częstochowie na krajowej stronie oazowej: