Życzenia świąteczne od Moderatora UKChS

Alleluja! Pan zmartwychwstał!

Na czas przeżywania radości paschalnej, życzę wszystkim pokoju, który przynosi Jezus zmartwychwstały. „On nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi.” (Flp 2,6-7a)

 
Życzę sobie i bliźnim, abyśmy każdego dnia korzystali ze sposobności pozostawania z Chrystusem w świętej komunii i czerpali z niej w naszych codziennych wysiłkach. Niech Jego światło towarzyszy nam w podejmowaniu właściwych decyzji, a moc Ducha Świętego uzdolni nas do wypełnienia we wszystkim woli naszego Ojca, który jest w niebie. Niech każdy z nas wykorzysta dany nam czas, zwłaszcza szarą codzienność, do podejmowania służby na wzór Chrystusa Sługi. Niech w tej służbie objawi się świadectwo naszego posłuszeństwa wobec Boga i Jego słowa.
 
Zapewniam o mojej modlitwie w Waszych intencjach.

Ks. Jan Mikulski
Moderator UKChS