Zadania Diakonii Oaz Rekolekcyjnych DK

pieczatka DOR

Odpowiedzialność za organizację rekolekcji DK AW spoczywa na parze diecezjalnej, która do realizacji tego zadania wyznaczyła Diakonię Oaz Rekolekcyjnych DK. Diakonia ta zajmuje się przygotowaniem, przeprowadzeniem i podsumowaniem rekolekcji wakacyjnych i śródrocznych, w tym ewangelizacyjnych.

W DOR DK posługują jej stali członkowie:

Beata i Jarosław Bernatowicz (odpowiedzialni tej diakonii),

Iwona i Krzysztof Giedzińscy,

Iwona i Daniel Jakubczykowie,

Ania i Marek Malik.

Pomocą służą także osoby (tzw. sympatycy) powołane przez stałych członków diakonii, a także pary prowadzące rekolekcje w danym roku formacyjnym oraz ci, którzy pragną włączyć się w realizację poniższych zadań.

logo DOR DK 2

Zadania Diakonii Oaz Rekolekcyjnych DK AW:

  • Stałe pogłębianie wiedzy w zakresie charyzmatu Światło-Życie zarówno poprzez lekturę materiałów dotyczących rekolekcji, jak i udział w ogólnopolskich spotkaniach diakonii oaz rekolekcyjnych (OJDOR).
  • Współpraca z parą diecezjalną.
  • Wskazywanie parze diecezjalnej par, które mogą poprowadzić wszelkie typy rekolekcji.
  • Przygotowanie i prowadzenie oddzielnych warsztatów dla par prowadzących rekolekcje ewangelizacyjne i formacyjne.
  • Koordynacja pracy par prowadzących rekolekcje. Merytoryczna pomoc w przygotowaniu do rekolekcji poprzez indywidualne rozmowy i spotkania.
  • Dobór księży moderatorów na poszczególne rodzaje rekolekcji.
  • Organizacja dni skupienia: przed oazami wakacyjnymi (Diecezjalna Oaza Matka) oraz podsumowania po oazach.
  • Współpraca z Seminarium Warszawskim w zakresie udziału kleryków w rekolekcjach wakacyjnych.
  • Opracowywanie i systematyczna aktualizacja na stronie internetowej terminarza rekolekcji organizowanych w ciągu roku formacyjnego, w zakresie miejsca i zespołu prowadzącego. Wymiana informacji z prowadzącym stronę krajową DK.
  • Odwiedzanie (celem wspólnego przeżycia kilku godzin) tur rekolekcyjnych, by służyć podpowiedzią i spojrzeniem z zewnątrz.
  • Poszukiwanie ośrodków rekolekcyjnych dla rekolekcji organizowanych przez DKAW. Prowadzenie i aktualizacja spisu ośrodków rekolekcyjnych.
  • Udzielanie dofinansowań uczestnikom rekolekcji formującym się w kręgach DK AW.
  • Prowadzenie, uzupełnianie, segregowanie i wydawanie materiałów rekolekcyjnych (mszały, podręczniki, notatniki, śpiewniki, brewiarze itd.). Współpraca z Centralną Diakonią Słowa.
  • Porządkowanie, składowanie, segregowanie, naprawianie i dysponowanie zabawkami, grami i innymi „akcesoriami” rekolekcyjnymi (słowem pudła zabawkowe) na rekolekcje. Współpraca z Diecezjalną Diakonią Wychowawczą.
  • Zbieranie, porządkowanie, przechowywanie, wprowadzanie potrzebnych zmian i udostępnianie ujednoliconych dokumentów rekolekcyjnych (karty zgłoszeniowe, podsumowania, ankiety, zestawienia rekolekcyjne).
  • Redagowanie i prowadzenie działów: REKOLEKCJE oraz DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH na diecezjalnej stronie internetowej DK (zamieszczanie artykułów, informacji, relacji i świadectw z rekolekcji, zdjęć itp.), a także obsługa konta mailowego rekolekcjedkaw@gmail.com
  • Opracowanie, prowadzenie i aktualizacja bazy danych zawierającej: osoby prowadzące rekolekcje oraz animatorów.
  • Archiwizacja dokumentów po-rekolekcyjnych w formie papierowej i elektronicznej.
  • Przygotowywanie rocznych sprawozdań nt. organizowanych w diecezji rekolekcji DK.

Jeśli chciałbyś wspomóc Diakonię swoimi talentami napisz do nas rekolekcjedkaw@gmail.com