Oaza Modlitwy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 7-8 maja br.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Diecezjalnej Oazie Modlitwy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Kiedy? W dniach 7-8 maja br. (początek 7.05 godz. 9.00; zakończenie 8.05 ok. godz. 14.00).

Kogo? Wszystkich, w tym także rodziny z dziećmi.

Po co? Żeby spotkać się wspólnie na modlitwie, rozmowie, wymianie doświadczeń związanych z podjęciem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, by poznawać charyzmat KWC, słuchać Słowa Bożego, cieszyć się wspólnotą wiary i rozwijać się w niej.

Dlaczego?  „ (…) zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich (…)” 1 Tes 5,11
Z deklaracji KWC: „ (…) postanawiam również uczestniczyć w miarę możliwości w spotkaniach i akcjach, do których będę zapraszany przez najbliższą placówkę lub stanicę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.”

Gdzie? Ośrodek Rekolekcyjny im. J. P. II w Kaniach, ul. Nadarzyńska 21, Otrębusy

Koszt udziału?  90 zł od osoby (dzieci do lat 3 bez opłat, jeśli nie korzystają z odrębnego łóżka). Opłata obejmuje koszt noclegu i wyżywienia.

Zgłoszenia i wpłaty:  Do 30 kwietnia 2022 r., pod adresem: ddwyzwolenia.waw@gmail.com
(imię i nazwisko, liczba osób dorosłych, liczba dzieci powyżej 3 r.ż.; liczba dzieci poniżej 3 r.ż.). Potwierdzeniem rezerwacji jest przedpłata składki w całości, na konto prywatne podane w odpowiedzi na wysłane zgłoszenie.

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia