Konkurs na piosenkę roku

Uwaga, uwaga!

Poniżej publikujemy zaproszenie do konkursu na Piosenkę Roku. W dalszej części artykułu przesyłamy garść przydatnych informacji.

Zapraszamy do Tworzenia!

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PIOSENKĘ ROKU – informacje szczegółowe

Celem konkursu jest wyłonienie piosenki, która będzie towarzyszyć spotkaniom Ruchu,
szczególnie zaś wakacyjnym oazom rekolekcyjnym w roku formacyjnym 2018/2019 jako
„piosenka roku”. Powinien to być autorski, nietrudny, w miarę możliwości krótki utwór
muzyczny składający się z tekstu i melodii, wyrażający temat roku „Młodzi w Kościele”.
Od strony organizacyjnej za konkurs odpowiedzialna jest Centralna Diakonia Muzyczna.
Do konkursu zapraszamy wszystkich członków Ruchu, w szczególności animatorów
muzycznych, diakonie muzyczne, kompozytorów oraz osoby zainteresowane. Piosenki mogą
być komponowane indywidualnie oraz przez grupę osób.
Kompozycje w postaci: zapisu nutowego, napisanego osobno tekstu, nagrania (najlepiej
w formie pliku mp3) oraz krótkiej notki o autorze (autorach) należy przesyłać do 31 grudnia
2017 r. na adres mailowy: konkurs@cdmuz.pl W przypadku plików o dużej objętości
wystarczy przesłać działający link do ogólnie dostępnych dysków sieciowych. Propozycje
można również przesłać pocztą na adres: MUZO Marcin Łęczycki, Wielka Skotnica 98D, 41-
400 Mysłowice.

POMOCNE INFORMACJE:

Prosta forma – piosenka roku jest utworem śpiewanym przez osoby w różnym wieku
(dzieci, młodzież, dorośli), o różnych możliwościach i wrażliwości muzycznej. Warto tak
dostosować formę kompozycji, żeby nie była zbyt trudna do nauczenia – choć nie musi być
utworem o banalnej melodii. Pamiętajmy, że będzie to piosenka śpiewana przez dużą grupę
ludzi jednocześnie.
Dobry tekst – warto przemyśleć warstwę tekstową propozycji. W ubiegłych latach kilka
dobrych muzycznie kompozycji odpadło przez niezbyt dobrze napisany tekst piosenki.
Proponujemy krytycznie ocenić napisane słowa piosenki. Pamiętajmy o zwięzłości utworu –
siła dobrego tekstu nie leży w ilości napisanych zwrotek. Warto tekst piosenki skonsultować z
osobą, która potrafi go ocenić i ewentualnie pomóc poprawić.
Czas – czas wykonania całego utworu nie powinien przekraczać 3–4 minut.
Tonacja – pamiętajmy o dobrej tonacji – najlepiej uśrednionej dla większości osób. Zbyt
wysoka lub za niska tonacja nie sprzyja nauce i ładnemu śpiewaniu.
Nuty – starajmy się napisać nuty zgodnie z zasadami zapisu. Dla osób, które nie mają
wykształcenia muzycznego, dobrym rozwiązaniem będzie np. pokazanie zapisu nutowego
profesjonalnemu muzykowi, który skoryguje ewentualne błędy.
Nagranie – warto pomyśleć o przyzwoitej jakości nagrania, choć nie jest konieczne
nagranie zrealizowane w studiu. Współczesne urządzenia rejestrujące są w stanie w miarę
dobrze zarejestrować dźwięk. Koniecznie należy zadbać o dobry śpiew, dobrą intonację,
dykcję. Dobre nagranie odzwierciedla charakter napisanej piosenki, dynamikę, tempo. Choć
nagranie nie jest najważniejszym elementem konkursu, warto się postarać.

Marcin Łęczycki