Relacja z 39. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

W 40 lat od czasu założenia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przez Czcigodnego Sługę
Bożego Franciszka Blachnickiego licznie zgromadzili się jej członkowie i sympatycy, aby u stóp
Matki Bożej Częstochowskiej wraz z Nią dziękować Bogu za dar bezinteresownej abstynencji dla
bliźnich i siłę wytrwania w tej łasce, zanieść indywidualne oraz wspólnotowe błagania przed tron
Królowej Polski.

Analizując czas miniony, patrząc na zgromadzonych – spokojnie radosnych, refleksyjnych,
pełnych nadziei pielgrzymów – można śmiało powiedzieć, że powstaje obraz człowieka
szczęśliwego, realizującego się w uczestnictwie w KWC, otwartego na łaskę Bożą.
Przywołana w Ewangelii wspólnie przeżywanej Mszy św. przypowieść o bogaczu i Łazarzu na
nowo przynagla nas, by bez oceny bliźnich i poczucia własnej zasługi, podać rękę braciom
potrzebującym przykładu dobrowolnej abstynencji.

Na szczególną uwagę zasługuje podkreślenie jedności zgromadzonych, wyrażającej się we
wspólnej Eucharystii, wspólnym niesieniu w sercu krzyża na Drodze Krzyżowej, w świadectwach
zarówno świeckich jak i duchownych, wielopokoleniowości, licznym uczestnictwie. Sala ojca
Augustyna Kordeckiego na Jasnej Górze była zapełniona po brzegi podczas konferencji
wspaniałego, oddanego problematyce uzależnień i nie tylko prof. Krzysztofa Wojcieszka.

Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia