Powakacyjny Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej – relacja

W niedzielę 3 września 2017 r. zgromadziliśmy się w licznym gronie członków Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej na powakacyjnym Diecezjalnym Dniu Wspólnoty. Tym razem w gościnne progi przyjęła nas Parafia Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie.

Rozpoczęliśmy od nieformalnych, radosnych spotkań w grupach rekolekcyjnych na placu przed świątynią. Krótki czas wypełniły spontaniczne powitania z dawno niewidzianymi znajomymi i szybkie dzielenie radością wakacyjnych przeżyć. Gdzieniegdzie zagrała gitara i wybrzmiały piosenki oaz.

Wilanów Dzień Współnoty 2017 1

Wstępnie powitani, przeszliśmy do świątyni, gdzie rozpoczęło się zawiązanie wspólnoty. Modlitwę poprowadzili uczestnicy tegorocznego ORAE z ks. Grzegorzem Demczyszakiem. Słowo Boże z Księgi Izajasza i gorące przyzywanie Ducha Świętego pomogło nam się wyciszyć. Liczne serca zostały poruszone i zrodziło się w nich pragnienie wygłoszenia świadectwa. Młodzież i rodziny dzielili się owocami przeżytych rekolekcji, doświadczeniem Bożej miłości, obecności, prowadzenia, wsparcia i uzdrowieniami relacji.

Wilanów Dzień Współnoty 2017 4

Szczytem naszego spotkania była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem biskupa Piotra Jareckiego. Wspólnie dziękowaliśmy Bogu za całe dobro, którego doświadczyliśmy w czasie wakacji i prosiliśmy o Boże prowadzenie w nadchodzącym roku formacyjnym. Biskup Jarecki w homilii przypomniał nam, że bez formacji nie ma autentycznego chrześcijaństwa, które wyraża się przede wszystkim w świadczeniu o Jezusie sposobem życia. Zachęcił nas, byśmy nie ustawali w czuwaniu i podążaniu ku doskonałości, nieustannie konfrontowali nasze myślenie ze Słowem Bożym i wsłuchiwali się w to, co mówi do nas Kościół. Dziękował również za świadectwa licznie zgromadzonych na Dniu Wspólnoty rodzin, dzieląc się w tym kontekście wspomnieniem o swoim ojcu, który zawsze kończył dzień modlitwą.

Wilanów Dzień Współnoty 2017 3

Na koniec Eucharystii odbyło się przekazanie posługi pary rejonowej w rejonach: Ursus – Hanna i Adam Miecznikowscy przekazali posługę Marioli i Piotrowi Oniskom, Pruszków – Anna i Piotr Zadrożni po podziale rejonu przekazali posługę dwóm parom Ewie i Krzysztofowi Michalakom (rejon Pruszków) oraz Iwonie i Wojtkowi Sabałom (rejon Piastów), Mokotów (po zmianie nazwy z Ursynów) – Anna i Hubert Klekowicz przekazali posługę Agnieszce i Bartkowi Zawiszom, Grodzisk –  Anna i Bartek Marciniak przekazali posługę Basi i Piotrowi Dyrom oraz Jelonki – Jolanta i Maciej Spodar przekazali posługę Joannie i Leszkowi Wiwałom. Powierzyliśmy Bożej Opatrzności wszystkie małżeństwa, które podjęły się posługi i dziękowaliśmy za tych, którzy służyli przez minione trzy lata.

Niech radość i pokój zaszczepione w naszych sercach przez Ducha Świętego trwają i inspirują do świadectwa o Jezusie na co dzień.

Magda i Bolek, DK rejon Piastów

 

zobacz więcej zdjęć z Powakacyjnego Dnia Wspólnoty