10 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego, DDW

Niedziela Chrztu Pańskiego jest świętem patronalnym całego Ruchu Światło-Życie. Dlatego tego dnia, zgodnie z wieloletnią tradycją, spotykamy się na Eucharystii z Ordynariuszem, Pasterzem naszej Diecezji.

Mimo trudności związanych z przepisami sanitarnymi również w tym roku odbędzie się nasz Diecezjalny Dzień Wspólnoty z księdzem Kardynałem Kazimierzem Nyczem, chociaż całe spotkanie będzie ograniczone do najważniejszego wydarzenia czyli Eucharystii. Zapraszam 10 stycznia na godzinę 16:00 do Świątyni Opatrzności Bożej. Ponieważ cały czas obowiązują limity liczby osób uczestniczących w Liturgii w kościele przewidujemy również transmisję online – link zostanie podany przed samym wydarzeniem.

Wpatrujmy się w Chrystusa – namaszczonego Duchem Świętym Sługę Pańskiego, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, ale po to, aby służyć. Niech On nas uczy postawy służby jako wyrazu miłości agape.

ks. Marcin Loretz
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie
Archidiecezji Warszawskiej