33. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego

W czwartek 27. lutego miną 33 lata od śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Rocznica ta jest dla nas okazją do gorliwej modlitwy w intencji beatyfikacji Założyciela Ruchu Światło-Życie i zaproszeniem do udziału w celebrowanych w tym dniu Mszach Świętych (których listę znajdziecie poniżej). Zachęcamy jednak, by rocznica odejścia do Pana „Proroka Żywego Kościoła”*, była także zachętą do odkrywania na nowo spuścizny, jaką Sługa Boży ks. F. Blachnicki po sobie zostawił.

Na progu Wielkiego Postu, przygotowującego nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, przywołajmy więc fragment ze zbioru „Eucharystia. Paschalne życie chrześcijanina”**. Ks. Franciszek Blachnicki pisze w nim m. in.:

Śmierć Chrystusa to akt miłości, czyli wolnego i świadomego oddania życia z miłości ku Bogu Ojcu i z miłości ku nam, wszystkim ludziom. Z tej perspektywy śmierć Chrystusa na krzyżu jest równocześnie wspaniałym zwycięstwem. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13). Dobrowolne oddanie życia to największy akt miłości, to zarazem największe zwycięstwo. Śmierć Chrystusa jest zwycięstwem miłości, dlatego jest życiodajna. […]

Śmierć Chrystusa rodzi wspaniałe owoce. Chrystus staje się źródłem życia dla niezliczonych ludzi, których odkupił, i którzy przez wiarę w Jego miłość, w Jego śmierć otrzymują życie. Tak jak On sam je otrzymał, oddawszy życie z miłości. Otrzymał od Ojca dar życia w zmartwychwstaniu. Śmierć Chrystusa, jako akt miłości wobec Ojca, nie mogła pozostać bez odpowiedzi. Bóg Ojciec na miłość odpowiada miłością. Za dar życia dał Chrystusowi nowe życie w zmartwychwstaniu. Oto istota chrześcijaństwa, najgłębsza tajemnica wiary: tajemnica życiodajnej śmierci.

Niech te słowa prowadzą wszystkich nas w tym roku formacyjnym, którego hasło „Wolni i wyzwalający” zobowiązuje. Niech umacniają w codziennej służbie podejmowanej na rzecz naszych wspólnot i całego Kościoła. Służbie, której szczytem i źródłem jest Eucharystia *** .

W cytowanym opracowaniu „Eucharystia. Paschalne życie chrześcijanina” odkryć można wiele cennych wskazówek, jak pełniej i bardziej świadomie czerpać z tego źródła. Szczerze zachęcamy do lektury tej pozycji, jak i innych tekstów Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wiele ciekawych pozycji znaleźć można m.in. w Diakonii Słowa przy parafii św. Jakuba przy pl. Narutowicza i w serwisie oaza.pl.

Z Panem Bogiem!

* jak pisał o ks. Blachnickim bp Adam Wodarczyk w książce o tym właśnie tytule, wydanym przez Wydawnictwo Emmanuel w 2008 roku
** Ks. F. Blachnicki „Eucharystia. Paschalne życie chrześcijanina”, red. Dorota Franków, wyd. 2, Wydawnictwo Światło-Życie 2017
*** „Eucharystia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc.” z Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium Drugiego Soboru Watykańskiego (nr 10).

Poniżej zamieszczamy informacje nt. obchodów 33. rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego w poszczególnych rejonach RŚŻ AW.

  • Rejon Piaseczno: Msza Św. w intencji beatyfikacji ks. Franciszka Blachnickiego i za Ruch Światło-Życie w kościele pw. Św. Anny w Piasecznie – 27.02 o godz. 18.30.
  • Rejon Staromiejski: Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego w rocznicę jego śmierci w kościele Św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie – 27.02 o godz. 18.30.
  • Rejon Ursus: Eucharystia a po niej Litania do św. Jana Apostoła i Ewangelisty, następnie spotkanie z ks. Grzegorzem Krysztofikiem połączone z Agapą w kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Warszawa Gołąbki – 27.02 o godz. 18.00.
  • Rejon Ursynów: Msza Św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego w 33 rocznicę śmierci ks. Blachnickiego, w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego przy Al. KEN 101 – 27.02 o godz. 18.00.