6 grudnia – Rejonowe Dni Wspólnoty

W najbliższą niedzielę, 6 grudnia 2020 roku, odbędą się Rejonowe Dni Wspólnoty. Z uwagi na obowiązujące limity ilości wiernych w kościołach w wielu rejonach będą one miały charakter okrojony i częściowo zdalny. Tematem Adwentowego Dnia Wspólnoty jest: „Nowy Człowiek”. Pochylać się będziemy nad tekstem Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego „Świętość w świetle filozofii religii. Studium fenomenologiczne na tle powieści Władysława Jana Grabskiego W cieniu kolegiaty”, wyd. Lublin 1997, ss. 27-33 (https://www.oaza.pl/wp-content/uploads/Dni-wspolnoty-2020-21.pdf s. 50). Fragment do rozważenia w trakcie Namiotu Spotkania: Ef 1, 3-7.

Zachęcamy do udziału w Eucharystii w swoich parafiach i modlitwy w intencji Ruchu Światło-Życie. Tych, którzy fizycznie z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w Eucharystii w kościele parafialnym zapraszamy do modlitwy za pośrednictwem transmisji internetowych Mszy rejonowych (w tych rejonach, w których będą transmitowane – lista poniżej).

W związku z obostrzeniami wprowadzone zostało ograniczenie dla kręgów DK – po jednej rodzinie na krąg.
Wszystkich biorących fizycznie udział w wydarzeniach RDW prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie 1,5 m odstępu od osób, z którymi nie mieszkają.

REJON CENTRUM:
Kościół pw. Dobrego Pasterza na Woli, ul. Szczecińskiego 5
15.00: Eucharystia sprawowana przez Moderatora Rejonu ks. Grzegorza Demczyszaka. Podczas Mszy Św. do wspólnoty zostanie włączony nowy krąg DK powstały przy parafii MB Królowej Świata. (limit wiernych: 65 osób)

REJONU GRODZISKO-PRUSZKOWSKIEGO
Bazylika pw. Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie
14.20 – początek transmisji: https://niepokalanow.pl/sanktuarium/msze-swiete-i-nabozenstwa/modlitwa-transmisja-na-zywo, zawiązanie wspólnoty, wspólny śpiew
14:30 Eucharystia z konferencją w ramach homilii, którą wygłosi Moderator Rejonu Pruszków DK, ks. Jerzy Chmielewski. Zaraz po Mszy św. nastąpi uroczyste przyjęcie do wspólnoty DK trzech nowych kręgów. (limit wiernych: 100 osób)
ok. 15.45 – wspólne odśpiewanie Pieśni Roku i zakończenie RDW

REJON KAMPINOSKO-JELONKOWSKI
Kościół pw. Matki Bożej Królowej Aniołów, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1
15:00 Eucharystia pod przewodnictwem Moderatora Diecezjalnego, ks. Marcina Loretza, transmitowana: https://www.oaza.warszawa.pl/wp/transmisja-rdw-2020-12-06/
Podczas Mszy Św. do wspólnoty zostanie włączony nowy krąg DK.

REJON MOKOTOWSKO-URSYNOWSKI
Świątynia Opatrzności Bożej w Panteonie, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1
13:00 Zawiązanie wspólnoty i przygotowanie do Eucharystii – Panteon
13:30 Eucharystia – Panteon (limit wiernych: 200 osób)
17:30 Konferencja – on-line
ok 18:00 Spotkanie w grupach – on-line

REJON PIASECZYŃSKO-NADWIŚLAŃSKI
Kościół Św. Anny w Piasecznie, pl. Piłsudskiego 10
14:30 Eucharystia w Auli Niebieskiej domu parafialnego, transmitowana: https://youtu.be/0FUhDemJugU
15:30 zaraz po Mszy Św. zapraszamy na Spotkanie w Grupach – forma zamknięta, on-line
16:00 Podsumowanie RDW – forma otwarta, on-line
Konferencja tematyczna przygotowana przez Moderatora Rejonu, Ks. Tomka Mocha: https://youtu.be/d61m0x9Ag_g

REJON STAROMIEJSKI
RDW odbędzie są tu w całości w formie zdalnej.
16.00 – Powitanie i zawiązanie wspólnoty, modlitwa
16.15 – wprowadzenie do tematu Dnia Wspólnoty
16.20 – konferencja Księdza Moderatora DK Mateusza Gawarskiego
16.40 – świadectwa
16.50 – modlitwa na zakończenie i błogosławieństwo

REJON URSUSKO-PIASTOWSKI
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, ul. Szkolna 11
15:00: Eucharystia, transmitowana: https://youtu.be/VsGQcR9JdBM
Po Mszy Św. odbędzie się transmisja on-line konferencji, którą wygłosi bp Michał Janocha: https://youtu.be/I66ud8-WYwc. Dla młodzieży – konferencja nt. Nowego Człowieka w wirtualnym świecie, dostępna na profilu https://www.facebook.com/oaza.warszawa/