Domowy Kościół RŚŻ w Radzie Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej

baner aw

Drogie małżeństwa Domowego Kościoła,

pragniemy poinformować, że po raz pierwszy w historii naszej archidiecezji, odpowiedzialni Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie AW – para diecezjalna – zostali powołani do Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej. Rada Duszpasterska w nowym składzie została powołana na lata 2013-2018.

Odczytujemy ten gest jako wyraz głębokiego zaufania Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, jakim obdarza gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie naszej archidiecezji, a także zauważenia Domowego Kościoła jako istotnego ruchu w nurcie posoborowej odnowy Kościoła w Polsce.

Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby tego zaufania nie zawieść i godnie reprezentować małżeństwa i rodziny Domowego Kościoła naszej archidiecezji w Radzie.

Na pierwsze spotkanie Rady zostaliśmy poproszeni o przygotowanie wniosków i postulatów dotyczących wyzwań duszpasterskich wobec rodziny. Postulaty, wnioski mają wypływać z tematyki kwestionariusza otrzymanego z Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, który można pobrać w formacie pdf.

KWESTIONARIUSZ ==>>

W związku z powyższym, serdecznie chcieliśmy prosić Was o pomoc w realizacji tego zadania. Prosimy osoby chętne o zapoznanie się z kwestionariuszem, sformułowanie dwóch-trzech wniosków, postulatów i przesłanie ich do nas. Zebrany materiał przedstawimy Księdzu Kardynałowi. Prosimy jednak, aby wnioski i postulaty dotyczyły sytuacji, z którymi osobiście zetknęliście się w swoim bezpośrednim otoczeniu – w rodzinie, sąsiedztwie, wśród znajomych czy w pracy. Nie chcemy bowiem wysnuwać wniosków w oparciu o sytuacje opisywane w mediach (prasa, telewizja, internet), ale pragniemy, aby poruszane tematy wypływały z osobiście poczynionych obserwacji czy przeżytych sytuacji.

Prosimy o przesłanie powyższego do nas na adres paradiecezjalnadkaw@gmail.com do dnia 1.12.2013. Na podstawie przesłanych materiałów, w miarę możliwości stworzymy wspólne stanowisko DK AW. Z tego też względu prosimy o utrzymanie formalnego stylu przekazywanych postulatów.

Pozdrawiamy w Panu,

Monika i Radek Galbarczyk

para diecezjalna DK AW