DWDD Łódź, 26.10.2013 – relacja Iwony i Krzysztofa Giedzińskich

Jak długo trzeba być w Kościele Domowym, żeby umieć rozszyfrować tak dziwny skrót jak DWDD? Nam zajęło to aż 11 lat formacji w Kościele Domowym – z akcentem na 11 lat. Zastanawialiśmy się, czy o tym pisać, ale uznaliśmy, że takich małżeństw jak nasze może być więcej i dlatego o tym piszemy. Musimy zauważyć, że podjęcie diakonii to jeden z ważnych etapów na drodze formacji w Ruchu Światło-Życie.

filie DK i diecezje 1W sobotę 26 października 2013 w Łodzi w Centrum Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej przeżywaliśmy Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych czyli właśnie DWDD. Spotkanie to odbyło się w ramach tzw. filii warszawskiej (kolor czerwony na mapce) – obecni byli przedstawiciele wielorakich diakonii z następujących diecezji:
– ełckiej,
– białostockiej,
– łomżyńskiej,
– drohiczyńskiej,
– płockiej,
– łowickiej,
– łódzkiej,
– warszawsko-praskiej,
– warszawskiej.

Łódź przywitała nas słońcem, a gospodarze – ciepłem i pysznymi kanapkami.

Tematem wiodącym spotkania było „Posłuszeństwo na wzór Chrystusa Sługi”. Konferencję na ten temat wygłosił ks. Andrzej Pawlak, moderator filii warszawskiej.

Oto kilka myśli, które zawarł ks. Andrzej, wychodząc od słów Jezusa „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał.” (J 4, 34) oraz tych wypowiedzianych w Ogrójcu „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie.” (Łk 22, 42):

chsk

„Posłuszeństwo jest ściśle związane z jednością – ono stoi na straży jedności. Jeżeli nie ma posłuszeństwa, nie ma też jedności – i odwrotnie – jeżeli nie ma jedności, nie ma posłuszeństwa. Prawdziwa jedność i posłuszeństwo są uobecnione w Trójcy Świętej. Człowiek okazuje posłuszeństwo Bogu i Bożemu słowu przez wiarę, gdyż tylko Bóg wie, co dla człowieka jest dobre. Wierzyć oznacza być posłusznym Bogu. Zadaniem tych, którzy są odpowiedzialni za wszelkie wspólnoty jest zatem troska o jedność i krzewienie duchowości komunii, przyjętej na początku, zanim podejmie się działania. Posłuszeństwo wymaga współpracy z przełożonymi i jest drogą, a nie celem samym w sobie. Posłuszeństwo nie może być ślepe, nie wyklucza bowiem szukania prawdy. Posłuszeństwo bierne, z wygody jest niby-posłuszeństwem, nie jest wyrazem troski o jedność. Postawa troski z kolei nie wyklucza sprzeciwu, ale musi to być sprzeciw mądry, a nie buntowniczy. Przyjmując w imię posłuszeństwa polecenie, z którym się nie zgadzamy, mamy obowiązek, aby wypowiedzieć nasze zdanie, gdyż wtedy pomagamy zwierzchnikom podjąć dobrą decyzję. Inaczej jest to z naszej strony zaniedbaniem.”

DWDD 10 2013 1Następnie mogliśmy wysłuchać świadectw przedstawicieli różnych stanów na temat posłuszeństwa – w hierarchii Kościoła, w życiu konsekrowanym, w małżeństwie i rodzinie, po czym przyszedł czas na spotkanie z Chrystusem Sługą w Namiocie spotkania i Eucharystii. W Godzinie Odpowiedzialności spotkaliśmy się w grupach diakonijnych, gdzie podzieliliśmy się doświadczeniem służby w ramach różnych diakonii w naszych diecezjach.

Warto przyjechać na DWDD, aby tu spotkać ludzi, którzy zapragnęli służyć Bogu, posługując jako ewangelizatorzy, animatorzy modlitwy, liturgiści, osoby zaangażowane w diakonię życia, wyzwolenia czy oaz rekolekcyjnych i wiele innych dzieł, którymi żyje nasz ruch.

DWDD to niesamowity czas modlitwy i ubogacenia doświadczeniami ludzi, z którymi na co dzień trudno jest się spotkać, gdyż posługują w swoich parafiach i rejonach rozrzuconych po całej filii warszawskiej.

Drodzy, szkoda czasu na bierność, Ruch Światło-Życie jest przeogromny w swoim bogactwie. Warto odkrywać jego głębię również na DWDD.

Iwona i Krzysztof Giedzińscy