Ks. Adam Wodarczyk – biskupem pomocniczym Archidiecezji Katowickiej

NOMINACJA Wodarczyk

Drogie małżeństwa Domowego Kościoła Archidiecezji Warszawskiej,

w dniu dzisiejszym Nuncjusz Apostolski w Polsce Celestino Migliore poinformował, że ks. Adam Wodarczyk, moderator generalny Ruchu Światło-Życie został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym Archidiecezji Katowickiej.

W imieniu całej wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Warszawskiej pragniemy przekazać księdzu biskupowi nominatowi Adamowi życzenia błogosławieństwa Bożego i wszelkich potrzebnych łask w nowej odpowiedzialnej duszpasterskiej posłudze.

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu KEP oraz sylwetkę ks. biskupa nominata.

Pozdrawiamy w Panu,

ks. Andrzej Pawlak
moderator diecezjalny DK AW

Monika i Radek Galbarczyk
para diecezjalna DK AW

**********************************************************************************************************************

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 5177/14

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

Mianował biskupami pomocniczymi archidiecezji katowickiej

–  ks. prał.  Marka  Szkudłę,  wikariusza  biskupiego ds. stałej formacji kapłanów tejże archidiecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Wigry;

– ks. Adama Wodarczyka, moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie, przydzielając mu stolicę tytularną Pomezanię.

 

Warszawa, 13 grudnia 2014 roku.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

źródło KEP Komunikat ==>>

**********************************************************************************************************************

Biskup nominat Adam Wodarczyk urodził się 3 stycznia 1968 r. w Tarnowskich Górach. Jest kapłanem archidiecezji katowickiej, choć jego parafia macierzysta w 1992 r. weszła w skład diecezji gliwickiej.

Biskup nominat ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach i uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie. Napisał pracę naukową z historii Kościoła: „Ksiądz Franciszek Blachnicki – życie i działalność w latach 1921-1961”. Święcenia prezbiteratu przyjął 14 maja 1994 r. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk abp. Damiana Zimonia. W latach 1994-1998 był wikariuszem w parafii św. Jadwigi w Chorzowie, a równocześnie moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie i moderatorem Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Katowickiej.

Jako prezbiter odbył studia licencjackie z liturgiki i teologii pastoralnej w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (licencjat z liturgiki – 1998 r.) oraz stacjonarne studia doktoranckie z liturgiki i teologii pastoralnej w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL (licencjat z teologii pastoralnej – 2000 r.). W latach 2000-2001 studiował w „Studium Kanonizacyjnym” w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Rzymie i uzyskał licencję Kongregacji. W 2007 r. otrzymał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie pracy „Ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987) – życie i działalność”. Zna język włoski.

Biskup nominat Adam Wodarczyk od lat młodzieńczych należy do Ruchu Światło-Życie. Był animatorem i moderatorem wspólnot parafialnych, wielu oaz rekolekcyjnych na różnym stopniu formacji, a także moderatorem diakonii w ramach Ruchu na szczeblu diecezjalnym. Obecnie jest moderatorem generalnym Ruchu (2. kadencja powierzona mu przez KEP). Od 2001 pełni też funkcję postulatora procesu beatyfikacyjnego założyciela Ruchu Światło-Życie, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W latach 2008-2013 był konsultorem Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Aktualnie jest członkiem Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa KEP oraz Krajowej Rady Misyjnej.

źródło: KEP Informacje ==>>