Niedziela Świętej Rodziny – ks. Andrzej Pawlak

ucieczka do egiptuNiedziela Świętej Rodziny kieruje nasze myśli ku rodzinie: Jezusowi, Maryi i Józefowi. Myślimy o wielu latach, które spędzili razem. Ewangelia niewiele nam o tym mówi. Przekazuje kilka wydarzeń: Zwiastowanie Maryi, Zwiastowanie Józefowi, Nawiedzenie św. Elżbiety przez Maryję, Narodzenie Jezusa, obrzezanie, ofiarowanie w świątyni, ucieczka do Egiptu i powrót, przygoda 12-letniego Jezusa w Jerozolimie. Całe zaś wieloletnie życie w Nazarecie św. Łukasz kwituje kilkoma zdaniami: „Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim” (Łk 2,40), „Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.” (Łk 2, 51-52)

Chciałbym zatrzymać się na postawie Józefa (będzie głównie do mężów i ojców, ale może żony i matki nie będą smutne z tego powodu). Ważne są tu dwa wydarzenia. O drugim będziemy słyszeć jutro w Eucharystii, to ucieczka do Egiptu (Łk 2,13-15.19-23). Pierwsze to zwiastowanie Józefowi (Łk 1,18-25). Zacznijmy od pierwszego.

Józef jest w bardzo trudnej sytuacji szczególnie dla mężczyzny. Jego małżonka, choć jeszcze nie mieszkają razem, jest brzemienna. Józef wie, że nie jest ojcem dziecka. Zgodnie z prawem mógł oskarżyć Maryję o cudzołóstwo, ten wniosek nasuwał się sam. Józef jednak „był sprawiedliwy”, znał Maryję i ufał jej, choć widział, co się dzieje. To musiała być dla Józefa ciężka próba. Co zrobić? Bo coś trzeba zrobić. Prawdziwy mężczyzna podejmuje decyzje, a nie pozwala, by sprawy biegły swoim torem. Podejmuje więc decyzję, aby nie narazić jej na zniesławienie, chce oddalić ją potajemnie. Jego troska o Maryję, o kobietę, wyraża się w tym, ze wybiera wyjście najlepsze dla niej. To z niego będą się śmiać, że jego żona ma dziecko z kimś innym. Dla Józefa jednak najważniejsza jest Maryja i jej dobro. Dobry mąż wybiera to, co jest najlepsze dla żony, matki i jej dziecka.

Józef podjął najlepszą z możliwych decyzji. Jednakże nie wiedział wszystkiego. Anioł przychodzi do niego i objawia mu tajemnice poczęcia Dziecka oraz wolę Boga: „nie bój się wziąć do siebie Maryi”. Co robi Józef? Rezygnuje z własnych planów, a nie jest to łatwe dla mężczyzny! Dobry mąż rezygnuje z własnych planów, aby pełnić wolę bożą.

Teraz drugie wydarzenie, jutrzejszy fragment Ewangelii. „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu;” „On wstał, wziął w nocy dziecię i jego Matkę i udał się do Egiptu;” Skoro Józef usłyszał głoś Boga, to musiał być wyczulony na ten głos. Nasłuchiwał, co Bóg mówi do niego. Józef nie dyskutuje z wolą bożą. Natychmiast wykonuje nakaz Boga. Dobry mąż nasłuchuje Boga i od razu po objawieniu się woli Boga wypełnia ją. Tu od razu nasuwa się kolejny wniosek: Dobry mąż troszczy się o dziecko i matkę, broni ich.

Ta troska o matkę i dziecko widoczna jest również przy powrocie z Egiptu. Józef nie wraca do Judei dlatego, że syn Heroda może zagrozić dziecku. Otrzymuje nakaz od Boga i dlatego idzie do Nazaretu.

Można by jeszcze więcej, ale kto to będzie czytał?!

Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy na Ursynowie. Zaproście swoich moderatorów kręgów.

ks. Andrzej Pawlak
moderator diecezjalany DK AW