Dzień Wspólnoty Animatorów Ruchu Światło-Życie – Siekierki, 8 lutego 2014

Serdecznie zapraszamy

do jak najliczniejszego udziału w Dniu Wspólnoty Animatorów i Diakonii, który będziemy przeżywać pod hasłem: 

NARODZIĆ SIĘ NA NOWO PRZEZ SAKRAMENTY

Spotykamy się 8 lutego (sb) w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach (ul. Gwintowa 3).

DWAID będziemy przeżywać w jedności z parami animatorskimi DK.

Plan:

10.00 zawiązanie wspólnoty, katecheza i czas świadectwa (kościół górny)

EUCHARYSTIA

12.00 czas wspólnototwórczej kawy i ciastka

         ogłoszenia – czas dla Diakonii

12.30 wprowadzenie do spotkania w grupach

12.45 spotkania w grupach

14.00 warsztaty

14.40 posiłek

15.00 spotkanie odpowiedzialnych z ks. Pawłem


Serdecznie zapraszamy!