Jesienny Dzień Wspólnoty rejonu zachodniego

Zapraszamy na Jesienny Dzień Wspólnoty

Ruchu Światło-Życie rejonu zachodniego

w parafii Miłosierdzia Bożego w Grodzisku Mazowieckim (ul. Orzeszkowej 10)

11 października 2015 r.

Moc Ducha Świętego w Biblii

  • zachęcamy do wcześniejszego przeprowadzenia kręgu liturgicznego w rodzinach i wspólnotach z tekstów XXVIII Niedzieli Zawyłej

  • prosimy kręgi i wspólnoty o przyniesienie czegoś słodkiego na agape

  • już od zawiązania wspólnoty dzieci będą miały zapewnioną opiekę diakonii wychowawczej oraz ciepły posiłek

  • zapraszam do zaangażowania się w posługi w scholi oraz męskiej i żeńskiej służbie liturgicznej

PLAN: 

11.00 Próba scholi, m.cetwinska@wp.pl

11.30 Odprawa liturgiczna, dylek3@poczta.onet.pl, hildegardablingen@gmail.com

sala św. Maksymiliana

11.50 Kawa, herbata

12.15 Zawiązanie wspólnoty – modlitwa

12.40 Konferencja

13.00 Spotkanie w grupach

13.45 Element wspólnotowy

przejście do kościoła

14.00 Przygotowanie do Eucharystii

Namiot spotkania

EUCHARYSTIA + włączenie nowych par do kręgów DK

Agapa (sala św. Maksymiliana)

Z Jesiennym Dniem Wspólnoty związane jest nabożeństwo misji„W czasie nabożeństwa uczestnicy deklarują przyjęcie treści, które poznali na II stopniu i wyrażają wolę wdrożenia ich w swoje życie. Posłanie do pełnienia służby liturgicznej wiąże się nierozerwalnie z przymierzem zawartym między Bogiem a człowiekiem”. Na chwilę obecną brak chętnych do uczestnictwa, z tego względu ewentualne nabożeństwo odbędzie się po za Dniem Wspólnoty. Kontakt: cyberkaczor@wp.pl

Zapraszam do jak najliczniejszego pielgrzymowania na nasz Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. 

Radek Kaczorowski