KODA w diecezji warszawskio-praskiej

Diecezja warszawsko-praska organizuje Kurs Oazowy Dla Animatorów (KODA). Odbędzie sie on w dniach 16-27 sierpnia w Lubomierzu (ośrodek franciszkanów w Beskidzie Sądeckim). Koszt (razem z przejazdem) to 400 zł. Zgłoszenia na kartach rekolekcyjnych ze strony diecezji praskiej (http://www.wpraga.oaza.pl/karty/karta_u.pdf) zgłaszamy do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych – kontakt dor@wpraga.oaza.pl . Dodatkowe informacje dotyczące KODA u Magdy Szostakowskiej 604-685-960; m.szostakowska@gmail.com.