Ks. Adam Wodarczyk moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie

Konferencja Episkopatu Polski na zebraniu plenarnym w Wieliczce 21 czerwca 2013 r. dokonała wyboru Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie. Do posługi tej powołano dotychczasowego moderatora ks. Adama Wodarczyka z Archidiecezji Katowickiej.

Ks. Adam Wodarczyk znajdował się w gronie trzech kandydatów wyłonionych przez zebraną w dniach 30 kwietnia – 3 maja 2013 r. Kongregację Diakonii Ruchu Światło-Życie. Wybór Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie określa statut stowarzyszenia “Diakonia Ruchu Światło-Życie”. Zgodne ze statutem Moderator Generalny jest powoływany na sześcioletnią kadencję przez Konferencję Episkopatu Polski. Wyboru trzech kandydatów na stanowisko Moderatora Generalnego, spośród kapłanów członków DIAKONII, dokonuje Kongregacja Diakonii według uchwalonego przez siebie regulaminu. Biskup Delegat prezentuje kandydatów Konferencji Episkopatu Polski.

Statut, nadany przez Konferencję Episkopatu Polski, określa również rolę i zadania Moderatora Generalnego. Mówi: “Jest on głównym odpowiedzialnym całego Ruchu Światło-Życie. Jego zadaniem jest kierowanie Ruchem, troska o rozwój wszystkich jego wspólnot i gałęzi zgodnie z charyzmatem całego Ruchu oraz ich szczegółowym charyzmatem, troska o rozeznawanie kierunków zadań podejmowanych przez Ruch, o jedność DIAKONII, z zachowaniem kompetencji innych organów DIAKONII przewidzianych w niniejszym statucie”. Organem wspomagającym Moderatora Generalnego w posłudze jest Centralna Diakonia Jedności.

Rozpoczynająca się kadencja Moderatora Generalnego będzie drugą kadencją ks. Adama Wodarczyka. Pełni on swoją posługę od sześciu lat. Ks. Adam Wodarczyk jest prezbiterem archidiecezji katowickiej, postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka Blachnickiego. Jest autorem książki “Prorok żywego Kościoła” będącej najobszerniejszą monografią poświęconą osobie Założyciela Ruchu Światło-Życie.

Wspierajmy Moderatora Generalnego swoją modlitwą i czynnym zaangażowaniem w życie Ruchu.


za oaza.pl