List jedności nr 2 2013/2014

List jedności nr 2 2013/2014

List Jedności Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie

Komunikat nr 2 – 2013/2014

pobierz dokument w formacie pdf

1. STATYSTYKA OŻK 2013 (zob. dokument) 

  2. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE PROBOSZCZÓW „KOINONIA”

   Plan Ad Christum Redemptorem 2: Ruch Światło-Życie w służbie odnowy wspólnoty parafialnej

   Sympozjum odbyło się w dniach 8-10.10.2013 r. w Porszewicach. Uczestniczyło w nim 18 kapłanów z 11 diecezji. Podczas spotkania w ramach czterech sesji podjęto następujące tematy: Parafia wspólnota wspólnot – Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot – cel Planu Ad Christum Redemptorem 2; Formacja animatorów wspólnoty parafialnej: Programy pastoralne – Odkrywanie chrześcijaństwa, Akademia rozwoju chrześcijanina, Projekt Prawda; Programy pastoralne – Formacja animatorów wspólnoty parafialnej: Odkrywanie chrześcijaństwa, Akademia rozwoju chrześcijanina, Projekt Prawda; Formacja animatorów wspólnoty parafialnej – Programy pastoralne: Program duszpasterski Kościoła w Polsce „Wierzę w Syna Bożego”; ORAE I stopnia – Ewangelizacja indywidualna przez modlitwę, uczynki, świadectwo; Program ewangelizacyjno-formacyjny dla rodziców „Wyobcowane pokolenie”.

   Spotkanie Koinonia, które odbyło się już po raz trzeci w Porszewicach, jest znakomitą okazją do budowania kapłańskich więzi między proboszczami wywodzącymi się z Ruchu Światło-Życie. Ponieważ Plan ACR 2, powinien być realizowany w naszych parafiach, dlatego budowanie środowiska proboszczów pragnących realizować wizję parafii wspólnoty wspólnot, stanie się w niedalekiej przyszłości podstawą dla powstania Diakonii Wspólnoty Lokalnej. Jest to dzisiaj zadanie szczególnie ważne, szczególnie w kontekście słów napisanych przez Ojca Świętego Franciszka w adhortacji „Evangelii Gaudium”: „Dzięki całej swojej działalności parafia zachęca i formuje swoich członków, aby byli ludźmi zaangażowanymi w ewangelizację. Jest wspólnotą wspólnot, jest sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą, jest centrum stałego misyjnego posyłania. Musimy jednak przyznać, że wezwanie do rewizji i odnowy naszych parafii nie przyniosło jeszcze wystarczających owoców, aby były bliżej ludzi i stanowiły środowiska żywej komunii i uczestnictwa 
   i ukierunkowały się całkowicie na misję” (EG 28). W kontekście tych słów widzimy, jak pilna jest misja odnowy naszych parafii, aby stały się „środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji” (EG 28).

    3. Od Koinonii do Evangelii Gaudium, czyli OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII JEDNOŚCI 2013/2014

     Relację z tegorocznej Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności w Porszewicach można znaleźć na stronie oaza.pl. W ORDJ wzięło udział 88 osób z 27 diecezji. Podczas ORDJ rozważaliśmy najnowszy dokument Ojca Świętego Franciszka, adhortację „Evangelii Gaudium” – O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. Niewątpliwie dokument ten staje się dla naszego Ruchu tekstem programowym, gdyż daje nam istotne wskazania dotyczące realizacji misji odnowy Kościoły w kontekście czasów współczesnych, nacechowanych filozofią postmodernizmu, konsumpcjonizmu i relatywizmu. Bardzo istotne dla nas są wskazania zawarte w drugim rozdziale adhortacji, zatytułowanym „W kryzysie zaangażowania wspólnotowego”. Ojciec Święty rozważa w tej części adhortacji wyzwania współczesnego świata i wynikające z nich pokusy osób zaangażowanych w duszpasterstwo. Znaleźć tam można myśli bardzo mocne, w których Ojciec Święty Franciszek wielokrotnie mówi „nie”: dla ekonomii wykluczenia; dla nowego bałwochwalstwa pieniądza; dla pieniądza, który rządzi zamiast służyć; dla nierówności społecznej rodzącej przemoc; dla egoistycznej acedii; dla jałowego pesymizmu; dla duchowej światowości; dla wojny między nami. Równocześnie padają z ust Papieża Franciszka pełne mocy „tak”: dla wyzwania duchowości misyjnej i dla nowych relacji stworzonych przez Jezusa Chrystusa. Z kolei w trzecim rozdziale adhortacji Ojciec Święty wskazuje nam z całą mocą prawdę przypomnianą w Kościele szczególnie w epoce Soboru Watykańskiego II, że cały Lud Boży głosi Ewangelię. Daje nam też do rozważenia we wspólnotach cztery ważne zasady społeczne: Czas przewyższa przestrzeń (EG 222-225); Jedność przeważa nad konfliktem (EG 226-230); Rzeczywistość jest ważniejsza od idei (EG 231233) oraz Całość przewyższa część (EG 234-237). Ojciec Święty mówi nam również, że poprzez osobiste spotkanie ze zbawiającą mocą Jezusa (EG 264-267) musimy stać się „ewangelizatorami z Duchem”.

     Całość tego niezwykle ważnego dla Ruchu Światło-Życie dokumentu musimy wnikliwie rozważyć, dlatego też podczas ORDJ, po konsultacji z obecnymi na rekolekcjach członkami CDJ, podjąłem decyzję o zmianie hasła pracy rocznej w roku formacyjnym 2014/2015 z hasła „Koinonia” na „Radość Ewangelii”. W ten sposób nadchodzący rok formacyjny pozwoli nam wnikliwie zapoznać się 
     z treściami, które podsuwa nam do rozważenia Ojciec Święty Franciszek w kontekście głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie!

      4. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE

       Jesienią odbyły się dwie serie rekolekcji kapłańskich.

       Seria dla moderatorów diecezjalnych Ruchu Światło-Życie i moderatorów diecezjalnych Domowego Kościoła miała miejsce w Porszewicach w terminie 21-23 października 2013 r. 
       W rekolekcjach uczestniczyło 19 moderatorów. Celem tych rekolekcji jest budowanie właściwej wizji posługi moderatora diecezjalnego oraz doświadczenie daru jedności poprzez wspólnotę modlitwy i dzielenia się doświadczeniem posługi w diecezji lub zgromadzeniu. Był to, po raz kolejny, bardzo owocny czas wspólnego spotkania, który pozwolił na poszukiwanie źródeł duchowości członków Kolegium Moderatorów Ruchu Światło-Życie opartych na duchowości kapłańskiej wypracowanej po Soborze Watykańskim II oraz fundamentach posługi moderatora diecezjalnego zawartych w statutach Unii Kapłanów Chrystusa Sługi i Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie.

       Z kolei rekolekcje kapłańskie dla moderatorów, odbywające się w ostatnim tygodniu roku liturgicznego, zgromadziły w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku kapłanów z całej Polski i z zagranicy – Ukrainy i Niemiec. Relację z tych rekolekcji można znaleźć na stronie Ruchu: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=4466. Rekolekcje zostały oparte na treściach inspirowanych odnowioną po Soborze Watykańskim II liturgią, szczególnie na tematach dotyczących teologii liturgii, duchowości liturgicznej, formacji liturgicznej oraz programie Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Liturgicznej. Rozważenie tych tematów w przededniu 50. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o Liturgii (4.12.1963), pomogło kapłanom uczestniczącym w rekolekcjach w Krościenku głębiej zrozumieć mistagogiczną rolę własnego posługiwania kapłańskiego w liturgii i przez liturgię. Głębokie przeżywanie liturgii jako misterium Chrystusa i Kościoła, w której kapłani – moderatorzy Ruchu będą stawali się mistagogami misterium paschalnego wobec powierzonych ich pieczy wspólnot Ruchu Światło-Życie, jest jednym z ważnych charyzmatów naszego Ruchu. Dlatego trzeba przykładać troskę o właściwą formację liturgiczną, zarówno moderatorów, jak i wszystkich pozostałych członków naszego Ruchu. Rekolekcje dla moderatorów w Krościenku były próbą odpowiedzi na ważne wyzwanie naszych czasów, jakim jest pielęgnowanie piękna liturgii we wspólnotach oazowych.

        5. JESIENNE DNI WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH (DWDD)

         Jesienne Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych AD 2013 odbyły się tradycyjnie w 6 filiach, na które podzielona jest Polska. Temat spotkania brzmiał: Posłuszeństwo na wzór Chrystusa Sługi. Celem tych spotkań w filiach członków diakonii diecezjalnych naszego Ruchu było, aby w czasach pełnych samowoli 
         i nieposłuszeństwa, pogłębić w członkach diakonii naszego Ruchu zrozumienie charyzmatu posłuszeństwa eklezjalnego, realizowanego wobec Pasterzy w Kościele. Z relacji, które pojawiały się po zakończonych DWDD, na ogół wyłaniał się obraz, który pokazuje zrozumienie tematu posłuszeństwa na wzór Chrystusa Sługi. Niemniej jednak pewne głosy pozwalają też stwierdzić, że ten ważny temat posłuszeństwa, wynikający z duchowości naszego Ruchu, musi być przez nas ciągle pogłębiany. Jest to kwestia fundamentalna dla mocy i owocności naszego świadectwa wobec współczesnego Kościoła i świata.

          6. S.O.S dla FILIPIN

           W październiku 2013 r. Moderator Generalny ogłosił zbiórkę funduszy pomocowych dla ofiar tajfunu Hayian, który uderzył w Filipiny. W czasie zbiórki udało się zebrać 4540 euro (19.522 zł), za co bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Kwota ta została przekazana do parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Murcii, diecezja Bacolod, gdzie proboszczem jest ks. Gregorio (Greg) Patiño.

           Parafię tę w czasie podróży misyjnej na Filipiny na przełomie maja i czerwca br. odwiedził Moderator Generalny ks. Adam Wodarczyk, gdzie spotykał się z proboszczem, ze wspólnotą parafialną, z członkami Rady Duszpasterskiej, aby zaprezentować im Ruch Światło-Życie. Treści formacyjne proponowane przez nasz Ruch uznali za bardzo dla nich cenne i pogłębiające dla życia duchowego. Zapragnęli zorganizowania u nich piętnastodniowych rekolekcji oazowych. Jednak aby to było możliwe w ich realiach, trzeba dużej pracy logistycznej u nich i przygotowania odpowiedniego zespołu u nas. Tymczasem planowane jest zaproszenie liderów z tej parafii na rekolekcje piętnastodniowe do Polski latem 2014 roku.

           Ruch Światło-Życie zaznaczył także swoją obecność na Filipinach przez uczestnictwo dwójki Filipińczyków w rekolekcjach oazowych w Chinach i w Polsce.

            7. XXXIX KONGREGACJA ODPOWIEDZIALNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

             Kongregacja odbędzie się w terminie 21-24 lutego 2014 r. na Jasnej Górze w Częstochowie. Tematem wiodącym będzie hasło kolejnego roku formacyjnego „Radość Ewangelii”.

             Zachęcam, aby każda diecezja zadbała o godną i solidną reprezentację podczas naszego dorocznego spotkania. Szczególnie proszę, aby nie zabrakło przedstawicieli poszczególnych diakonii posługujących w diecezjach! Proszę również, aby czas przygotowań do Kongregacji otoczyć szczególną modlitwą i postem. W ten sposób wyprosimy u Pana błogosławieństwo i dary, które zdynamizują nas do owocnej służby w Kościele charyzmatami Ruchu Światło-Życie oraz do realizacji Planu Ad Christum Redemptorem 2.

             Szczegóły dotyczące tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych zostaną przekazane 
             w styczniu. Już teraz otaczajmy to ważne wydarzenie, jakim jest Kongregacja Odpowiedzialnych, naszą modlitwą.

             Piosenka roku formacyjnego 2014/2015 „Radość Ewangelii” – konkurs

              8. CENTRALNA DIAKONIA MUZYCZNA

                Spotkanie diakonii muzycznych w czasie Kongregacja Odpowiedzialnych

                 Tegoroczna XXXIX Kongregacja Odpowiedzialnych odbędzie się w dniach 21-24 lutego. Chcemy w trakcie Kongregacji zorganizować spotkanie członków diakonii muzycznych. Zapraszamy chętnych, przede wszystkim odpowiedzialnych za diakonie muzyczne, do wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu pod adresem mailowym marcin@giszowiec.org. Wstępnie spotkanie planujemy w sobotę 22 lutego.

                  Oaza Jedności Diakonii Muzycznej Krościenko n. Dunajcem – Centrum Ruchu „Światło-Życie”, 14-16 marca 2014

                   Zapraszamy na rekolekcje dla diakonii muzycznych. W tym roku przyjedziemy do Centrum Ruchu w Krościenku. Rekolekcje są przeznaczone dla odpowiedzialnych i członków diakonii muzycznych. Oaza Jedności Diakonii Muzycznych to: wspólna modlitwa, śpiew, zajęcia warsztatowe. Szczegóły rekolekcji podamy w styczniowym biuletynie Centralnej Diakonii Muzycznej.

                    Biuletyn Centralnej Diakonii Muzycznej

                     W styczniu ukaże się pierwszy numer Biuletynu Centralnej Diakonii Muzycznej „KAMUZO”. Biuletyn ukaże się w formie elektronicznej (plik PDF) i będzie rozsyłany przez listę mailingową diakonii muzycznej. Osoby, które chcą otrzymywać Biuletyn Centralnej Diakonii Muzycznej prosimy o zgłoszenie się pod adres mailowy: marcin@giszowiec.org.

                      9. CENTRALNA DIAKONIA ŻYCIA

                       Diakonia Życia przygotowała dla członków Ruchu rozmaite rodzaje rekolekcji i warsztatów. Zapraszamy do korzystania z tych propozycji.

                        OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII ŻYCIA, 11-20 sierpnia 2014 r., Brenna

                         Na te rekolekcje Diakonia Życia zaprasza animatorów wspólnot młodzieżowych, dorosłych, pary Domowego Kościoła, pragnące poznać posługę diakonii lub pogłębić znajomość tematyki, którą zajmuje się Diakonia Życia.

                         Szczegółowe tematy poruszane podczas rekolekcji to: godność osoby ludzkiej; kobiecość i męskość; samoakceptacja; umiejętność porozumiewania się i budowania relacji międzyludzkich; czystość na każdym etapie życia i w każdym powołaniu; odpowiedzialne rodzicielstwo; świętość życia.

                         Warunkiem uczestnictwa jest pełnoletniość i ukończenie formacji podstawowej Ruchu (w przypadku rodzin Domowego Kościoła wystarczy przeżycie oazy rodzin I stopnia). Małżeństwa zapraszamy razem z dziećmi.

                         Zgłoszenia: Anna i Tomasz Janic, tel. 603 550 207, anna.janic(at)wp.pl

                          Dar płci, dar spotkania – rekolekcje dla młodzieży.

                          Diakonia Życia proponuje weekendowe rekolekcje dla młodzieży poświęcone płciowości, przyjaźni i miłości. Rekolekcje nie są organizowane na szczeblu ogólnopolskim, natomiast przedstawiciele DŻ są gotowi przyjechać do diecezji, rejonów czy wspólnot oazowych, by takie rekolekcje poprowadzić. Zainteresowanie rekolekcjami prosimy zgłaszać do odpowiedzialnych za Centralną Diakonię Życia: Agata 
                          i Krzysztof Jankowiakowie tel. 61 879 77 69, kom. 663 740 599, e-mail: cdz(at)oaza.pl

                          „Stajemy się rodzicami – w oczekiwaniu na nowe życie”, 3-6 stycznia 2014 r., Częstochowa

                          Rekolekcje przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w najbliższym czasie przygotowują się do rodzicielstwa. W sposób szczególny rekolekcje przeznaczone są dla par „w drodze”, czyli już oczekujących dziecka. Tak naprawdę rekolekcje te są jedyną tego typu „Duchową Szkołą Rodzenia” w pigułce. Chcemy zwrócić uwagę na sytuacje, gdy pojawia się „mały człowiek” 
                          i życie rodziców wywraca się do góry nogami.

                          Zgłoszenia: Agnieszka Jaromin, tel. 668 441 251, a_jaromin(at)op.pl

                           Warsztaty metod rozpoznawania płodności (NPR), 14-16 marca 2014 r., Koniaków

                            W programie konferencje o tym, czym jest naturalne planowanie rodziny, fizjologia cyklu kobiety, czynniki utrudniające rozpoznawanie płodności; praca w małych grupach – nauka metody Rotzera lub metody angielskiej (poznanie zasad i rozwiązywanie różnych kart ćwiczeniowych); możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami naturalnych metod planowania rodziny.

                            Zgłoszenia: Beata Pielorz tel. 511 642 508, b.pielorz(at)netico.pl

                             Trudne rozstanie” Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka, 11-13 kwietnia 2014 r., Koniaków

                              Na te rekolekcje zaproszone są wszystkie osoby potrzebujące pomocy duchowej w trudnym 
                              i bolesnym doświadczeniu straty dziecka przed lub po jego urodzeniu. Będzie to czas na uwolnienie żalu i zastanowienie się, co zrobić, żeby rany zaczęły się goić, byśmy chcieli swoje życie na nowo. Poranione serca będziemy chcieli zawierzyć Bogu, żeby On zatroszczył się 
                              o nas, nasze małżeństwa i rodziny.

                              Zgłoszenia: Anna Janic, tel. 603 550 207, anna.janic(at)wp.pl

                               10. CENTRALNA DIAKONIA FORMACJI DIAKONII

                                 Błogosławienie członków Diakonii w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych

                                  Najbliższy termin błogosławienia członków Diakonii to Kongregacja Odpowiedzialnych na Jasnej Górze (sobota, 22.02.2014 r.). Osoby, które są już członkami Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, a chciałyby przyjąć błogosławieństwo w czasie Kongregacji, mogą wysłać zgłoszenie drogą e-mailową: cdfd@oaza.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska, diecezji oraz innych danych, jeśli uległy zmianie).

                                  Osoby, które nie są jeszcze członkami Stowarzyszenia, a pragnęłyby być przyjęte 
                                  w najbliższym czasie i błogosławione do DIAKONII, powinny nadesłać swoje formularze 
                                  (z podpisami prowadzących ORD oraz moderatora diecezjalnego) na adres Sekretariatu CDFD 
                                  (ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice), dołączając na oddzielnej kartce informację, że chcą być pobłogosławione podczas najbliższej Kongregacji Odpowiedzialnych.

                                  Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 5.02.2014 r.

                                   11. CENTRALNA DIAKONIA LITURGICZNA

                                     Odbyła się Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej (OJDL) w Warszawie i w Laskach pod Warszawą, w dniach 14-15.12.2013 r., uczestniczyło w niej kilkanaście osób z pięciu diecezji (bydgoska, łowicka, przemyska, sosnowiecka, warszawska), prezentacje wykorzystane podczas tych rekolekcji będą dostępne do pobrania drogą elektroniczną ze strony CDL. Tematyka spotkania dotyczyła charyzmatu liturgii Ruchu Światło-Życie w 50. lat po wydaniu Sacrosanctum concilium.

                                      Początek tego spotkania – zgodnie z rodząca się tradycją – to modlitwy przy grobie ks. Wojciecha Danielskiego i Eucharystia sprawowana w intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.

                                      Omawiano także to, czym żyje obecnie Ruch (budowano nie tylko jedność wewnątrz diakoni liturgicznej czy w różnych środowiskach troszczących się o liturgii, ale także pomiędzy DL 
                                      a innymi diakoniami i dziełami Ruchu Światło-Życie, omówiono także pokrótce adhortację „Evangelii Gaudium”.

                                       Diakonia liturgiczna pracuje nad propozycją przygotowania materiałów (także elektronicznych) na ŚDM w 2016 r. w Krakowie w aspekcie mistagogii liturgicznej, pokazując sposoby koordynacji przygotowania różnych celebracji. Dokładniejsze dane na ten temat zostaną przekazane w czasie spotkania Centralnej Diakonii Jedności (1.02.2014 r.). Dzieło przygotowania do tych obchodów wymaga współpracy różnych środowisk Ruchu.

                                       Posługi w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych w 2014 r. będą rozdzielone według filii i diakonii. Opracowania pomocne do przygotowania liturgii będą przekazywane odpowiedzialnym za diakonie.

                                        12. CENTRALNA DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

                                          Oaza Jedności Diakonii Komunikowania Społecznego, 28-30.03.2014

                                            Prace nad nowym serwisem www.oaza.pl

                                             Trwają prace nad realizacją nowego serwisu www. Projekt zostanie zrealizowany przez wrocławską firmę Provider http://www.provider.pl/. Pod następującym adresem można zobaczyć projekt graficzny nowej strony: http://www.s.pvd.pl/OAZA/.

                                             Koszt wstępnie wyceniono na 10.455 zł (może on ulec niewielkim zmianom). Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy dokonali wpłat na nowy serwis. W chwili obecnej na ten cel mamy zebrane 5.176,40 zł.

                                             Wpłaty prosimy kierować na konto: Ośrodek Fundacja „Światło-Życie” w Warszawie, ul. dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa, Pekao SA 11 1240 6175 1111 0000 4573 0157. Tytuł przelewu: DKS – nowy serwis www

                                              Utrzymanie oaza.pl

                                               Na serwerze oazowym znajdują się serwisy ogólnopolskie Ruchu Światło-Życie (w tym serwis oaza.pl, serwis krajowy Domowego Kościoła, strony diakonii centralnych i niektórych dzieł Ruchu) oraz serwisy diecezjalne w ramach domeny oaza.pl.

                                               Koszt utrzymania serwera i domeny jest pokrywany z:

                                               • wpłat „abonamentowych” z diecezji i ośrodków, które korzystają z serwera oazowego (przyjmuje się, że wpłaty w wysokości 200 zł rocznie dokonane przez wszystkich użytkowników powinny zabezpieczyć finanse związane z utrzymaniem serwera);
                                               • wpłat członków DKS i osób prywatnych (z których pokrywany jest deficyt wynikający z braku wpłat „abonamentowych”).

                                               Na podstawie tytułów wpłat możemy stwierdzić, że większość pozyskiwanych przez nas środków pochodzi od osób prywatnych.

                                               Koszty utrzymania serwerów oraz opłaty za domeny są niezmienne i wynoszą ok. 6.000 zł rocznie.

                                               Działania finansowe związane z utrzymaniem oaza.pl prowadzi: Ośrodek Fundacja „Światło-Życie” w Warszawie, ul. dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa, Pekao SA 11 1240 6175 1111 0000 4573 0157, tytuły przelewu: DKS – serwer (diecezja lub ośrodek).

                                               Aktualne raporty finansowe i zasady funkcjonowania oaza.pl są umieszczane na stronie CDKS (www.oaza.pl/cdks) w zakładkach Finanse i Serwer.

                                               Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez wpłaty indywidualne czy „abonamentowe” 
                                               (w imieniu diecezji czy diakonii) wspierali i wspierają dzieła komunikowania społecznego prowadzone przez nasz Ruch.

                                               Informacje o zasadach pracy i finansowaniu oaza.pl oraz podstawowe informacje o zadaniach diakonii można znaleźć na stronie CDKS www.oaza.pl/cdks.

                                                13. CENTRALNA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

                                                  OJDOR – Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, Częstochowa, 7-9.02.2014r.

                                                   REKOLEKCJE I INNE SPOTKANIA NA KOPIEJ GÓRCE

                                                    27.12.2013-1.01.2014, OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII (ORD), zakończona bezalkoholowym balem sylwestrowym

                                                     Będzie w niej uczestniczyło 89 osób. Brak miejsc.

                                                      27.12.2013 – 1.01.2014, „Jak kochać i być kochanym”, rekolekcje dla narzeczonych, zakończone bezalkoholowym balem sylwestrowym.

                                                       Będzie uczestniczyło 46 osób. Brak miejsc.

                                                        31.12.2013-1.01.2014, Bezalkoholowy bal sylwestrowy

                                                         Brak miejsc.

                                                          11-16.02.2014, NIKODEM – „nowy człowiek” czy „stary”, trochę ulepszony…?

                                                           Rola rachunku sumienia, kierownictwa duchowego i spowiedzi świętej w rozwoju życia duchowego – rekolekcje tematyczne.

                                                           Życie duchowe może się rozpocząć tylko poprzez nowe narodziny, poprzez udzielenie nam Ducha Świętego, poprzez wkroczenie Boga żywego w nasze życie. To jest początek, o którym mówi Chrystus, wskazując na Nikodema. (…) Zaczynam sobie uświadamiać jak wielką łaską jest mieć dobrego spo­wiednika i kie­rownika duszy. To jest warunek postępu w życiu duchowym. (…) Po spowiedzi u o. Piotra Rostworowskiego dojrzało postanowienie, aby obrać go nareszcie za stałego spowiednika i kierownika duchownego. Skoń­czyć z tymi spowiedziami „po dro­dze” (Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki).

                                                           Prowadzący: O. Maciej Konenc SJ (Wrocław), Grażyna Miąsik (Krościenko n. D), animatorzy.

                                                           Uczestnicy: studenci, dorośli, rodziny z Ruchu Światło-Życie (przynajmniej po I stopniu); osoby spoza Ruchu Światło-Życie mające już doświadczenie życia duchowego.

                                                           Koszt: dorośli – 300 zł; uczniowie i studenci – 260 zł; dzieci (3-12 lat) – 210 zł; starsze dzieci, jak dorośli.

                                                           Zgłoszenia i zadatek (150 zł) – do 10 stycznia 2014 r.

                                                            28.01-3.02.2014, RADOŚĆ EWANGELII – czyli nie lękam się być świętym.Rekolekcje ewangelizacyjne.

                                                             Przygotuj swój dar – kanonizacja bł. Jana Pawła II już 27 kwietnia 2014 r.

                                                             RADOŚĆ EWANGELII napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się 
                                                             z Jezusem. Nie ma racji, dla której ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego, ponieważ «nikt nie jest wyłączony z radości, jaką nam przynosi Pan». Kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezusa, tego Pan nie zawiedzie, przekona się, że On już na niego czekał z otwartymi ramionami
                                                             (Papież Franciszek, Evangelii Gaudium).

                                                             Uczestnicy: młodzież, studenci, młodzież pracująca, dorośli, małżeństwa z dziećmi.

                                                             Prowadzący: Ks. Jerzy Krawczyk (Lublin); diakonia Centrum.

                                                             Koszt: dorośli – 390 zł; uczniowie i studenci – 340 zł; dzieci (3-12 lat) – 290 zł; starsze dzieci, jak studenci.

                                                             Zgłoszenia: do 5 stycznia 2014 r.

                                                              Kontakt: Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR), ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, tel. 660 447 475 (Grażyna Miąsik), email:cdor@oaza.plwww.oaza.pl/cdorZgłoszenia na rekolekcje:

                                                              Wersja elektroniczna – cdor@oaza.pl

                                                              Zadatek na konto wpłacamy po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia. Część opłaty w formie bezzwrotnego zadatku: (150 zł od osoby) wpłacamy na konto: Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” – DOR; Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D., nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102, z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto ……, nazwa rekolekcji…)

                                                               FUNDUSZ REKOLEKCYJNY

                                                                Zachęcamy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcielibyśmy dofinansowywać uczestników rekolekcji przybywających do nas, szczególnie zza wschodniej granicy, a także z innych krajów świata. Wszelkie opłaty za rekolekcje organizowane przez CDOR dotyczą tylko utrzymania, noclegów i kosztów merytorycznych. Bardzo staramy się, by koszty rekolekcji były jak najniższe.

                                                                Każdemu, kto już złożył lub chciałby złożyć choćby „wdowi grosz” na fundusz rekolekcyjny składamy serdeczne Bóg zapłać! Jesteśmy wdzięczni nawet za najmniejsze ofiary składane na ten cel. W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o wszystkich dobroczyńcach wspierających nas materialnie i duchowo.

                                                                Ofiarę na fundusz rekolekcyjny prosimy wpłacać na konto: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” – DOR; Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D., nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102; z dopiskiem: ofiara na fundusz rekolekcyjny.

                                                                Ks. Adam Wodarczyk

                                                                Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie