Relacja ze Szkoły Animatora, Laski, 7-8 grudnia

Podczas ostatniego zjazdu Szkoły Animatora w Laskach 7-8 grudnia, uczestnicy postanowili podjąć próbę definicji i ustalić, kim jest animator. Niestety jednak z powodu panujących tam niskich temperatur, braku czasu i niektórych niezbyt trafnych odpowiedzi, materiał filmowy ograniczono do dwóch minut. Cóż, jest to szkoła, więc wciąż się uczymy.

Każdy zjazd jest szansą, by narodzić się na nowo. Jesteśmy po lekturze encykliki Lumen fidei i kilkunastu rozdziałów z Księgi Rodzaju, teraz znów mamy trochę do przeczytania. Bogatsi o wspólne przeżycie święceń dwóch nowych biskupów w diecezji, o nowe spojrzenie na Ewangelię wg św. Łukasza oraz o wiedzę nt. ustalenia celu spotkania w grupie, rozjechaliśmy się w niedzielę na Rejonowe Dni Wspólnoty, by móc służyć jeszcze lepiej.

Załączony materiał filmowy należy traktować z dozą rezerwy.

Tekst: Kacper Pietraszewski