Modlitewna nowenna miesięcy – listopad

Słowo życia:
Jam jest Chleb życia (J 6, 35)

Intencja modlitewna:

  • o odnowę życia liturgicznego w parafiach oraz odkrycie przez współczesnych chrześcijan wartości Eucharystii i adoracji,
  • o rozwój i umocnienie diakonii liturgicznej.

Lektura:

  • Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia
  • Ks. F. Blachnicki, Liturgia w świetle Chrystusa Sługi

Inicjatywa apostolska I etapu nowenny:
zorganizowanie w parafii, rejonie bądź miejscowości Seminarium odnowy wiary zakończonego Oazą Modlitwy z modlitwą o wylanie Ducha Świętego.

I etap nowenny (wrzesień – listopad)

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!

Pierwsza część nowenny to etap odnowy modlitewnej Ruchu. W tym czasie dobrze byłoby zorganizować Seminaria odnowy wiary, które otworzą nas na dar Ducha Świętego. Będzie to również czas odkrywania wartości modlitwy osobistej (namiot spotkania) oraz modlitwy liturgicznej Kościoła (Eucharystia i liturgia godzin).