Niedziela Chrztu Pańskiego

W święto Chrztu Pańskiego będące patronalnym świętem Ruchu Światło-Życie spotykamy się w katedrze – świątyni, która jest matką wszystkich kościołów w diecezji. Tego dnia wpatrujemy się w Chrystusa Sługę wstępującego w wody Jordanu, gdzie objawia się już nie jako Król, jak wobec mędrców, czy jako Oblubieniec, jak na godach w Kanie, ale jako Namaszczony Duchem Świętym – Chrystus, Mesjasz. Rozpoznajemy także nasz udział w Chrystusowym namaszczeniu – jesteśmy „Ludem Kapłańskim” – i będziemy dziękować Panu Bogu za kapłanów moderatorów Ruchu w ich święto. W najbliższą niedzielę 11 stycznia 2015 roku o godz. 14.00 zgromadzimy się na Eucharystii, której będzie przewodniczył pasterz naszej diecezji kardynał Kazimierz Nycz.