ORD – 10-14 listopada 2010 r.

W dniach 10-14 listopada 2010 r. w Wielgolesie (diec. warszawsko-praska) odbędzie się Oaza Rekolekcyjna Diakonii ORD).

Koszt rekolekcji: 200 zł

Wymagania dla osób z Archidiecezji Warszawskiej:

– uczestnictwo w KWC (członek)

– ukończona Szkoła Animatora, a dla małżonków z DK – ORAR 2°

Zgłoszenia do końca października przyjmuje Anna Pełka – pelkaa@gmail.com, tel. 505 082 765

Przyjazd do Wielgolasu 10 listopada na godz. 18. Wyjazd 14 listopada wieczorem.


Czym jest ORD?

Na te pytana odpowiada i zachęca do udziału w rekolekcjach Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki:

„Oazę Rekolekcyjną Diakonii Ruchu Światło-Życie (ORD), można scharakteryzować jako oazę intensywną, gdyż daje w sumie prawie tyle treści i przeżyć, co oaza pełna, piętnastodniowa. ORD jest przeznaczona dla osób, które mają już za sobą doświadczenie oazy pełnej, zwanej Oazą Nowego Życia, oraz jakieś doświadczenie z pracy w małych wspólnotach wywodzących się z oaz i działających we wspólnotach lokalnych (parafiach). Zakłada się więc, że uczestnicy tych rekolekcji mają już doświadczenie ewangelicznego stylu życia proponowanego w Ruchu Światło-Życie, a więc życia w bliskim kontakcie ze słowem Bożym, z liturgią, we wspólnocie braterskiej; życia cechującego się modlitwą, przemianą wewnętrzną, radością i gotowością dawania świadectwa. Zakłada się też, że ludzie chcą nadal trwać w Ruchu. Z drugiej strony osoby te mogą nie mieć jeszcze jasnego rozeznania, co do istoty i programu Ruchu Światło-Życie.

Zadaniem ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie w celu wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu o oddania się w nim na służbę, stosownie do swoich możliwości, oddania się w nim na służbę, diakonię. ORD stanowi więc przejście do członkostwa w Ruchu. Członkostwo – zgodnie z istotnymi założeniami Ruchu – jest równoznaczne z diakonią, czyli przyjęciem odpowiedniej służby. ORD stanowi moment ogólnego zdecydowania się na tę służbę. (…)

Jest to równoznaczne z decyzją przyjęcia odpowiedzialności diakonii Ruchu. Do Ruchu można bowiem należeć tylko na zasadzie uczestnictwa w proponowanym przez niego programie formacyjnym oraz na zasadzie partycypacji w jego charyzmacie i misji na rzecz wspólnot lokalnych. Nie ma więc możliwości biernego należenia do Ruchu dla osiągnięcia pewnych osobistych korzyści czy zadowolenia, tak jak się należy do różnych stowarzyszeń. Być członkiem Ruchu Światło-Życie to znaczy przyjąć odpowiedzialność diakonii w nim.(…)

Ks. F. Blachnicki, Podręcznik ORD

Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD), czyli czterodniowe rekolekcje będące szczytem formacji oazowej, poświęcone są syntetycznemu przedstawieniu ideałów i duchowości Ruchu Światło-Życie, skoncentrowane są wokół tematów:

1. Światło-życie,

2. Nowy Człowiek,

3. Nowa Wspólnota,

4. Nowa Kultura.

Rekolekcje mają za zadanie osobom po formacji ukazać swoje miejsce posługiwania w Kościele i podjąć decyzję o konkretnym zaangażowaniu. Pozwalają też jakby „z lotu ptaka” zobaczyć przeżytą do tej pory formację, sens poszczególnych elementów, czasem dostrzec jej braki i możliwość jej uzupełnienia. Są również okazja do odnowienia w sobie pierwotnej oazowej gorliwości. (www.oaza.pl)