Plan Powakacyjnego Dnia Wspólnoty 2007

POWAKACYJNY DZIEŃ WSPÓLNOTY
RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

2 września 2007 roku
Kościół pw. Św. Teresy od Dz. Jezus
Warszawa-Włochy
ul. Rybnicka 27

13.45 – Zawiązanie wspólnoty
14.15 – Godzina świadectwa (Świadectwa uczestników rekolekcji wakacyjnych)
15.15 – Spotkanie w wakacyjnych oazach średnich
15.45 – Przygotowanie do Eucharystii
16.00 – EUCHARYSTIA pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa Piotra Jareckiego

FORMULARZ:   22 Niedziela Zwykła Procesja do ołtarza wychodzi z zakrystii.

Liturgia Słowa: 1 czytanie: Syr 3,17-18.20.28-29   Bóg miłuje pokornych
psalm : Ps 68,4-7.10-11
2 czytanie: Hbr 12,18-19.22-24a Stare i nowe przymierze
Ewangelia: Łk 14,1.7-14 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony

7 Prefacja na Niedziele Zwykłe (nr 34)

3 Modlitwa Eucharystyczna
Po Modlitwie po Komunii podziękowanie od przedstawicieli Ruchu

Po Eucharystii spotkanie w rejonach.