Rejonowy Dzień Wspólnoty 4.12.2011

Temat: „Jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących”
Miejsce: parafia bł. Władysława z Gielniowa – najbliższa stacja metra -> Metro Natolin
Plan:
14:30 – Krąg Liturgiczny
15:30 – Zawiązanie wspólnoty i modlitwa
16:15 – Wprowadzenie w dzień wspólnoty
16:25 – Świadectwa
16:40 – Dzielenie w grupach
17:15 – Namiot Spotkania
17:45 – Przygotowanie do Mszy
18:00 – Msza i Agapa

w czasie Agapy będzie zbierana składka na Dom Ruchu Światło-Życie w naszej diecezji.