Szkolenie „Liderzy przyszłości”

Szkolenie “Liderzy Biznesu”

 

Jeśli chcesz:

–         Poznać ciekawych ludzi

–         Dowiedzieć się, jak funkcjonuje gospodarka

–         Nauczyć się współpracować w zespole i kierować nim

–         Znaleźć inspirację dla swojego rozwoju

 

Krótko mówiąc, jeśli chcesz być liderem, rozwijać się zawodowo i być lepszy od innych, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie.

Terminy szkolenia: 19-20.XI, 3-4.XII oraz 17-18.XII

Miejsce: Warszawa, Wilanów, siedziba Centrum Opatrzności Bożej, ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1

Koszt szkolenia: 50zł/osobę (przeznaczany w całości na materiały programowe)

Podczas trzech sesji (piątek wieczór, sobota) będziesz uczestniczyć w warsztatach, dyskusjach, wykładach i grach strategicznych, dzięki którym zdobędziesz umiejętności i wiedzę niezbędne do bycia liderem, niezależnie od miejsca, w którym będziesz pracować (lub już pracujesz). Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wybitnych praktyków.

Szkolenie kierujemy do osób w wieku studenckim, aktywnych społecznie i pragnących rozwijać swoje umiejętności i wiedzę. Nie wymagamy przygotowania ekonomicznego – program dostosowany jest do osób ze średnim wykształceniem.

Zgłoszenia, w formie wypełnionego formularza przyjmujemy drogą mailową do 7 listopada.

Szczegółowy program szkolenia oraz listę osób prowadzących zajęcia znajdziesz w załączniku na stronie: www.InstytutPrzyszlosc.pl

Instytut Analiz i Edukacji Profesjonalnej „Przyszłość”

Instytut Analiz i Edukacji Profesjonalnej „Przyszłość” działa pod auspicjami metropolity warszawskiego abp. Kazimierza Nycza. Instytut jest odrębnym przedsięwzięciem świeckim, funkcjonującym w ramach Centrum Opatrzności Bożej. Naszym zasadniczym celem jest wspieranie życia publicznego, obywatelskiego, budowanego na fundamencie wartości chrześcijańskich. Chcemy tworzyć platformę dialogu i współpracy dla różnych środowisk Kościoła i ludzi dobrej woli, podzielających system wartości oparty na nauczaniu społecznym Kościoła, w centrum którego leży poszanowanie godności człowieka. Ramy naszej aktywności wyznaczają zasady Katolickiej Nauki Społecznej, a przede wszystkim: dobro wspólne, zasada pomocniczości, zasada solidarności.

Instytut „Przyszłość” stanowi unikalne przedsięwzięcie w Polsce, łącząc potencjał organizacyjny, kwalifikacje zawodowe jego uczestników oraz formację chrześcijańską. Nie jesteśmy konkurencją dla innych przedsięwzięć Kościoła, ale ich uzupełnieniem. Pełnimy wobec nich funkcję usługową, polegającą na działalności doradczej, szkoleniowej i analitycznej.