Triduum Paschalne w formie rekolekcji

Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty, połączony z obrzędem „wezwania po imieniu”, był dla nas także przypomnieniem, że zmierzamy do najważniejszych świętych dni i ku odnowieniu przymierza Chrztu Świętego. Nasze zaangażowanie i troska o piękno liturgii Triduum Paschalnego w parafii jest w Ruchu Światło-Życie czymś najbardziej naturalnym. W znacznej mierze przygotowują nas do tego konferencje szkoły liturgicznej, sposób przeżywania liturgii na rekolekcjach Ruchu, czy wreszcie wzorzec zaczerpnięty z udziału w wyjątkowych rekolekcjach Triduum Paschalnego. Warto je w tym miejscu wspomnieć krótkim świadectwem uczestnika z ubiegłego roku.

Alleluja!
Decyzja o udziale w Triduum była dla mnie bardzo trudna, bo nie rozumiałam, jak można spędzać ten czas daleko od bliskich. Teraz nie żałuję. Rekolekcje były dla mnie czasem wyciszenia i zanurzenia w tajemnicy zmartwychwstania. Dzięki codziennej medytacji zobaczyłam, jak Chrystus wyprowadzał mnie z otchłani i jak wyciąga do mnie rękę, bym razem z Nim powstała do nowego życia. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych to wydarzenie, które uświadomiło mi, że na mnie spoczywa odpowiedzialność za moją formację i moją wiarę. Dopiero podczas tych rekolekcji zobaczyłam prawdziwą radość ze zmartwychwstania, przeżywaną we wspólnocie. Wspólne przeżywanie radości wielkanocnej, było niesamowitym doświadczeniem, które bardzo mnie zbudowało i umocniło. Pragnę, by następne święta w moim domu były świadomie przeżytym czasem męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana.
Chwała Panu!
Pozdrawiam, Monika

inne i wcześniejsze świadectwa: 2014, 2013, 2012

Świętoszek  A.D. 2015

W tym roku Triduum Paschalne w formie rekolekcji będziemy przeżywać ponownie w Laskach w parafii Matki Bożej Królowej Meksyku.

Rozpoczniemy od udziału we Mszy Świętej Krzyżma w Archikatedrze Warszawskiej w Wielki Czwartek o godz. 10.00, stamtąd przejedziemy do Lasek. Zakończymy tak, jak w liturgii kończy się Triduum, czyli modlitwą Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego – 5 kwietnia o godz. 16.00.

Małżeństwa (rodziny) będące na odpowiednim etapie formacji Domowego Kościoła zgłaszają się zgodnie ze wskazaniami ze strony warszawa.oaza.pl/dk

Pozostałym przypomnę, że w rekolekcjach Triduum mogą uczestniczyć osoby po Oazie Nowego Życia 2 stopnia, które akceptują Drogowskazy Nowego Człowieka, uczestniczyły w obrzędzie wezwania po imieniu oraz pracują z notatnikiem Zawieram z wami Przymierze podczas Wielkiego Postu.

Uczestnik z wypełnioną kartą zgłasza się do swojego animatora, ponieważ to animatorzy zgłaszają swoich uczestników. Najlepiej jeśli sami także podejmą posługę na rekolekcjach Triduum albo zatroszczą się o innego animatora ze wspólnoty. W każdym razie animatorów jak zwykle zapraszam, zawsze będą mile widziani.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 marca do mnie –
– ks. Pawła Witkowskiego:
p.witkowski@warszawa.oaza.pl albo telefonicznie 605 28 66 48

Koszt – 120 zł od osoby, (w tym zadatek – 60 zł)

Karta do pobrania i wypełnienia:

 karta_Triduum_formularz_2015.pdf – formularz PDF

 karta_Triduum_2015.pdf – plik w formacie PDF

Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia”.
(błogosławieństwo wody chrzcielnej)

Jednym z ważniejszych zadań Ruchu Światło-Życie jest zaproszenie każdego człowieka do formacji deuterokatechumenalnej. Przez kilka lat członkowie tej drogi przechodzą podobne etapy, jakie przechodzi każda osoba przygotowująca się do przyjęcia sakramentu chrztu. Ten ponowny katechumenat (czyli deuterokatechumenat) służy uświadomieniu sobie, czym jest chrzest, który otrzymaliśmy w dzieciństwie – co nam daje i do czego zobowiązuje.
W tym roku w parafii pod wezwanie Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach zgromadziło się około 35 osób głównie z Archidiecezji Warszawskiej, które doszły do punktu kulminacyjnego swojej formacji deuterokatechumenalnej – osobistego i świadomego odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego.
Forma rekolekcyjna umożliwia „katechumenom” przeżycie Triduum Paschalnego w dokładnym rytmie Liturgii Godzin. Przez te wszystkie dni nie było ani jednej pory dnia, w której nie wybrzmiałby psalm na cześć Pana. Po Mszy Wieczerzy Pańskiej czuwaliśmy nocą z Jezusem w Ogrójcu, rozważaliśmy każdą godzinę Jego męki aż do odprowadzenia do grobu w Liturgii Wielkiego Piątku. W Misterium Chrystusa Pogrzebanego czuwaliśmy przy Jego grobie. W Wielką Sobotę pomocą była dla nas kontemplacja ikony Zstąpienia Chrystusa do Otchłani. W ciszy i poście czekaliśmy na Wielką Noc. W Wigilii Paschalnej przemierzaliśmy historię zbawienia, która dzięki formacji deuterokatechumenalnej jest już nam dość dobrze znana 🙂 Jezus pokonał śmierć, więc teraz każdy może przejść drogę od starego człowieka, którym rządził grzech, do nowego życia, w którym króluje Pan życia i śmierci. W tę Wielką Noc cały Kościół odnawia przymierze chrztu. Także członkowie formacji deuterokatechumenalnej w tę noc ze wszystkimi ponownie odcięli się od starego człowieka. Misterium Chrystusa Zmartwychwstałego świętowaliśmy do późnej nocy, a także w Niedzielę Zmartwychwstania aż do Nieszporów Chrzcielnych, które kończą czas Triduum Paschalnego. W czasie tej Liturgii „deuterokatechumeni” odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne w sposób osobisty.
Dla mnie ten czas był doświadczenia mojego wielkiego bogactwa, o którym często zapominam w codziennym życiu. Bóg kiedyś zaprosił mnie na drogę formacji Ruchu Światło-Życie, na której cały czas wychowuje mnie do głębszego przeżywania najważniejszego czasu roku – Triduum Paschalnego. Doświadczyłam też tego, że im bardziej staram się pochylić nad tajemnicą męki i zmartwychwstania Jezusa i zapomnieć o swoich potrzebach, tym więcej jestem przez Niego obdarowywana i tym konkretniej On wchodzi w moje życie.

Ewa.